Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De-minimisverklaring bij steunverlening

Woensdag 24 mei 2017

Wanneer overheden steun aan ondernemingen willen verlenen, kan deze steun ervoor zorgen dat de concurrentieverhoudingen worden verstoord. Dit kan ongunstig zijn voor het handelsverkeer. In de de-minimisverordening verklaart de Europese Commissie dat steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) tot een bepaald bedrag het handelsverkeer tussen lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en de mededinging niet vervalsen. Daarom wordt dit niet beschouwd als staatssteun.

In de landbouwproductiesector mag een onderneming maximaal € 15.000 ontvangen over een periode van drie belastingjaren.


In verband met deze regelgeving worden melkveebedrijven die een bonus ontvangen in het kader van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 gevraagd een verklaring in te sturen dat zij met deze bonus het subsidieplafond niet overschrijden. Dit is een voorwaarde voor uitbetaling van de bonus.

Bij het invullen van de verklaring moet worden nagegaan of gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren enige vorm van de-minimissteun door een overheidsorganisatie (gemeente, waterschap, provincie, rijk of een uitvoeringsorganisatie namens een overheid) aan de onderneming is verstrekt. Indien dit het geval is, is men hierover door de overheidsorganisatie in kennis gesteld. Verleende steun boven het plafond kan gedurende tien jaar na de verlening worden teruggevorderd.


Ook bij andere steunregelingen kan een overheidsorganisatie eisen dat een verklaring wordt ingevuld.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: De-minimisverklaring bij steunverlening

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief