Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De-minimisverklaring bij steunverlening

Woensdag 24 mei 2017

Wanneer overheden steun aan ondernemingen willen verlenen, kan deze steun ervoor zorgen dat de concurrentieverhoudingen worden verstoord. Dit kan ongunstig zijn voor het handelsverkeer. In de de-minimisverordening verklaart de Europese Commissie dat steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) tot een bepaald bedrag het handelsverkeer tussen lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en de mededinging niet vervalsen. Daarom wordt dit niet beschouwd als staatssteun.

In de landbouwproductiesector mag een onderneming maximaal € 15.000 ontvangen over een periode van drie belastingjaren.


In verband met deze regelgeving worden melkveebedrijven die een bonus ontvangen in het kader van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 gevraagd een verklaring in te sturen dat zij met deze bonus het subsidieplafond niet overschrijden. Dit is een voorwaarde voor uitbetaling van de bonus.

Bij het invullen van de verklaring moet worden nagegaan of gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren enige vorm van de-minimissteun door een overheidsorganisatie (gemeente, waterschap, provincie, rijk of een uitvoeringsorganisatie namens een overheid) aan de onderneming is verstrekt. Indien dit het geval is, is men hierover door de overheidsorganisatie in kennis gesteld. Verleende steun boven het plafond kan gedurende tien jaar na de verlening worden teruggevorderd.


Ook bij andere steunregelingen kan een overheidsorganisatie eisen dat een verklaring wordt ingevuld.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: De-minimisverklaring bij steunverlening

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief