Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De-minimisverklaring bij steunverlening

Woensdag 24 mei 2017

Wanneer overheden steun aan ondernemingen willen verlenen, kan deze steun ervoor zorgen dat de concurrentieverhoudingen worden verstoord. Dit kan ongunstig zijn voor het handelsverkeer. In de de-minimisverordening verklaart de Europese Commissie dat steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) tot een bepaald bedrag het handelsverkeer tussen lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en de mededinging niet vervalsen. Daarom wordt dit niet beschouwd als staatssteun.

In de landbouwproductiesector mag een onderneming maximaal € 15.000 ontvangen over een periode van drie belastingjaren.


In verband met deze regelgeving worden melkveebedrijven die een bonus ontvangen in het kader van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 gevraagd een verklaring in te sturen dat zij met deze bonus het subsidieplafond niet overschrijden. Dit is een voorwaarde voor uitbetaling van de bonus.

Bij het invullen van de verklaring moet worden nagegaan of gedurende het lopende en de twee voorafgaande belastingjaren enige vorm van de-minimissteun door een overheidsorganisatie (gemeente, waterschap, provincie, rijk of een uitvoeringsorganisatie namens een overheid) aan de onderneming is verstrekt. Indien dit het geval is, is men hierover door de overheidsorganisatie in kennis gesteld. Verleende steun boven het plafond kan gedurende tien jaar na de verlening worden teruggevorderd.


Ook bij andere steunregelingen kan een overheidsorganisatie eisen dat een verklaring wordt ingevuld.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: De-minimisverklaring bij steunverlening

< Terug

Meest recente berichten

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Plannen in de omgeving kunnen een grote invloed hebben op het bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te kunnen maken.Op de website www.overheid.nl kan men zich in... Lees verder >

Nieuwe versie rekenmodel verlening Nb-vergunningen

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Op 29 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om toestemmingen te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming... Lees verder >

Prinsjesdag 2019

Donderdag 19 september 2019 (OOvB Nieuws)

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlij... Lees verder >

NZa: Zorgverzekeraars moeten duidleijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen

Dinsdag 17 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief