Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De ouderentoeslag Box 3 vervalt: Actie vereist!?

Dinsdag 15 september 2015

Per 1 januari 2016 vervalt de vrijstelling in Box 3 van de inkomstenbelasting voor AOW’ers. Als u AOW gerechtigd bent betekent dit mogelijk dat een groter deel uw vermogen in Box 3 belast wordt. Bij een laag inkomen (AOW en eventueel een klein pensioen) bedraagt de bestaande vrijstelling maximaal € 49.566 per persoon, bij fiscale partners bedraagt de vrijstelling dus bijna € 100.000. Dit wordt verlaagd tot ruim € 21.000 per persoon (voor fiscale partners dus ruim € 42.000).

De lagere vrijstelling leidt niet alleen tot een hogere belastingheffing over uw vermogen, maar kan ook gevolgen hebben voor uw recht op zorgtoeslag en huurtoeslag. Daarnaast is het belaste Box 3 vermogen ook van invloed op de eigen bijdrage Wlz (voorheen: AWBZ) als u in een verpleegtehuis terecht zou komen. Het totale nadeel kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Om deze financiële nadelen te voorkomen adviseren wij u vóór 1 januari 2016 actie te ondernemen om uw Box 3 vermogen te verlagen. Uw Box 3 vermogen kunt u bijvoorbeeld verlagen door:
- Hypotheekrente in 2015 voor maximaal een half jaar vooruit te betalen;
- Schenkingen te doen aan uw kinderen, dit kunnen ook schenkingen op papier zijn;
- Openstaande belastingschulden te betalen, of uiterlijk 8 weken voor het einde van het jaar een voorlopige aanslag
  inkomstenbelasting aan te vragen.

Wilt u meer weten? Neem contact op met uw OOvB adviseur.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief