Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De ouderentoeslag Box 3 vervalt: Actie vereist!?

Dinsdag 15 september 2015

Per 1 januari 2016 vervalt de vrijstelling in Box 3 van de inkomstenbelasting voor AOW’ers. Als u AOW gerechtigd bent betekent dit mogelijk dat een groter deel uw vermogen in Box 3 belast wordt. Bij een laag inkomen (AOW en eventueel een klein pensioen) bedraagt de bestaande vrijstelling maximaal € 49.566 per persoon, bij fiscale partners bedraagt de vrijstelling dus bijna € 100.000. Dit wordt verlaagd tot ruim € 21.000 per persoon (voor fiscale partners dus ruim € 42.000).

De lagere vrijstelling leidt niet alleen tot een hogere belastingheffing over uw vermogen, maar kan ook gevolgen hebben voor uw recht op zorgtoeslag en huurtoeslag. Daarnaast is het belaste Box 3 vermogen ook van invloed op de eigen bijdrage Wlz (voorheen: AWBZ) als u in een verpleegtehuis terecht zou komen. Het totale nadeel kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Om deze financiële nadelen te voorkomen adviseren wij u vóór 1 januari 2016 actie te ondernemen om uw Box 3 vermogen te verlagen. Uw Box 3 vermogen kunt u bijvoorbeeld verlagen door:
- Hypotheekrente in 2015 voor maximaal een half jaar vooruit te betalen;
- Schenkingen te doen aan uw kinderen, dit kunnen ook schenkingen op papier zijn;
- Openstaande belastingschulden te betalen, of uiterlijk 8 weken voor het einde van het jaar een voorlopige aanslag
  inkomstenbelasting aan te vragen.

Wilt u meer weten? Neem contact op met uw OOvB adviseur.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief