Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De Wet Aanpak Schijnconstructies van kracht per 1 juli 2015

Woensdag 15 juli 2015

De Eerste Kamer heeft vorige maand ingestemd met het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Het voorstel beoogt bij te dragen aan het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, het versterken van de rechtspositie van werknemers en aan een beloning voor werknemers, conform wet- en regelgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) of afspraken bij individuele arbeidsovereenkomst.

Een van de belangrijkste maatregelen van de WAS is de ketenaansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de betaling van het loon. Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgevers zijn namelijk vanaf 1 juli 2015 aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon. Onderbetaalde werknemers krijgen zo meer mogelijkheden om hun achterstallige loon te innen. Opdrachtgevers die weten, of moeten weten, dat een werknemer niet voldoende betaald krijgt, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dit heeft met name in sectoren waar veel met onderaannemers wordt gewerkt, zoals de bouw, grote gevolgen.

In de WAS staan naast de ketenaansprakelijkheid onder meer de volgende maatregelen:
- Werknemers krijgen het volledige minimumloon uitbetaald. Werkgevers mogen niet langer een
  deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen of bedragen inhouden op het minimumloon
  (bijvoorbeeld huisvestingskosten, ziektekostenpremies etc.).
- De Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde ondernemingen bekend maken,
  bijvoorbeeld van bedrijven die werknemers onderbetalen.
- Loonstroken moeten transparanter worden en het minimumloon mag niet meer contant worden uitbetaald.
- Werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW gaan informatie uitwisselen als het
  vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt.

De WAS is gedeeltelijk ingegaan per 1 juli 2015. Vanaf die datum komt er een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers om het cao-loon te betalen. Verder komt er een uitbreiding van de rol van de Inspectie SZW en haar samenwerking met de werkgevers- en werknemersorganisaties. Alleen het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon, de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook gaan pas per 1 januari 2016 in.

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief