Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De Wet Aanpak Schijnconstructies van kracht per 1 juli 2015

Woensdag 15 juli 2015

De Eerste Kamer heeft vorige maand ingestemd met het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Het voorstel beoogt bij te dragen aan het voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven, het versterken van de rechtspositie van werknemers en aan een beloning voor werknemers, conform wet- en regelgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) of afspraken bij individuele arbeidsovereenkomst.

Een van de belangrijkste maatregelen van de WAS is de ketenaansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de betaling van het loon. Niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgevers zijn namelijk vanaf 1 juli 2015 aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon. Onderbetaalde werknemers krijgen zo meer mogelijkheden om hun achterstallige loon te innen. Opdrachtgevers die weten, of moeten weten, dat een werknemer niet voldoende betaald krijgt, kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dit heeft met name in sectoren waar veel met onderaannemers wordt gewerkt, zoals de bouw, grote gevolgen.

In de WAS staan naast de ketenaansprakelijkheid onder meer de volgende maatregelen:
- Werknemers krijgen het volledige minimumloon uitbetaald. Werkgevers mogen niet langer een
  deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uitbetalen of bedragen inhouden op het minimumloon
  (bijvoorbeeld huisvestingskosten, ziektekostenpremies etc.).
- De Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde ondernemingen bekend maken,
  bijvoorbeeld van bedrijven die werknemers onderbetalen.
- Loonstroken moeten transparanter worden en het minimumloon mag niet meer contant worden uitbetaald.
- Werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW gaan informatie uitwisselen als het
  vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt.

De WAS is gedeeltelijk ingegaan per 1 juli 2015. Vanaf die datum komt er een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers om het cao-loon te betalen. Verder komt er een uitbreiding van de rol van de Inspectie SZW en haar samenwerking met de werkgevers- en werknemersorganisaties. Alleen het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon, de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook gaan pas per 1 januari 2016 in.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief