Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


De WOZ-aanslag volgt binnenkort.....

Donderdag 17 januari 2019

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vast. De WOZ-beschikking van dit jaar is gebaseerd op de waarde per 1 januari 2018. De WOZ-waarde wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor de heffing van onroerend zaak belasting, maar bijvoorbeeld ook voor:

 • de afschrijvingen bedrijfsgebouwen
 • het eigenwoningforfait
 • de waardering woningen in box 3
 • de waterschapsbelasting
 • de gemeentelijke heffingen
 • de erf- en schenkbelasting

 

 

 

 

 

We adviseren u dan ook om de nieuwe WOZ-beschikking kritisch te bekijken. Voor een goede beoordeling raden we u aan om het onderliggende taxatieverslag op te vragen bij uw gemeente. Met uw DigiD code kunt u bij de meeste gemeenten het taxatieverslag online opvragen via het gemeentelijk loket. Bij de beoordeling van de beschikking en het taxatieverslag kunt u denken aan de volgende zaken:

 • Zijn alle gegevens correct (bouwjaar, oppervlakte, bouwmaterialen, aanwezige gebouwen etc.)?
 • Is er voldoende rekening gehouden met waardedrukkende factoren, zoals achterstallig onderhoud, asbestverwijdering, ligging en gebruiksbeperkingen?
 • Is voldoende rekening gehouden met de slechte verkoopbaarheid van bedrijven in een sector met een mindere marktsituatie?
 • Zijn de genoemde vergelijkbare objecten ook daadwerkelijk vergelijkbaar of beschikt u over informatie over andere vergelijkbare objecten?
 • Heeft de gemeente rekening gehouden met de vrijgestelde objecten, zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor bedrijfsmatige geëxploiteerde landbouwgronden en installaties?

Als u van mening bent dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is, dan dient u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken. Het is raadzaam om een deskundige in te schakelen voor het indienen van uw bezwaarschrift. In de markt zijn partijen actief die op basis van no-cure no-pay aanbieden een bezwaarschrift voor u op te stellen. Een verlaging van de WOZ-waarde zal zorgen voor lagere onroerend zaak belasting, voor de mogelijkheid om wellicht tóch nog af te schrijven over uw bedrijfsgebouwen en/of de schenking van uw woning aan een van uw kinderen leidt tot een lagere aanslag schenkbelasting. Leidt het bezwaarschrift tot een correctie van de aanslag, dan heeft u recht op een kostenvergoeding.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan vernemen we dit graag van u.

< Terug

Meest recente berichten

Werkingscoëfficiënt na mestscheiding

Donderdag 21 februari 2019 (Agrarisch)
Bij de aanwending van dierlijke mest moet bij de stikstofgebruiksnorm gerekend worden met een werkingscoëfficiënt. Deze is onder meer afhankelijk van de mestsoort. Hoe hoger de werkingscoëffic... Lees verder >

Equivalente maatregelen akkerbouw in 2019

Donderdag 21 februari 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met akkerbouwgewassen kunnen zich tot 1 juni 2019 bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van een equivalente maatregel. Voor dit jaar zijn vier equivalente maatregelen mogelijk.1. Hogere stikstofg... Lees verder >

Flexibiliteit en/of continuïteit

Woensdag 20 februari 2019 (Ondernemersnieuws)

Met steeds veranderende omgevingen en werkomstandigheden is voor ondernemers (werkgevers) het creëren van een flexibele schil in het personeelsbestand vaak wenselijk. Dat medewerkers diezelfde keuze ... Lees verder >

Is uw omzet niet meer dan € 20.000?

Woensdag 20 februari 2019 (Fiscaal)

Per 1 januari 2020 wordt de kleine ondernemersregeling (KOR) vervangen door omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB). Ongeacht de rechtsvorm kan van de OVOB gebruik worden gemaakt. De OVOB... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief