Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Debat over fosfaatrechten zal weinig wijzigingen opleveren in wetsvoorstel

Donderdag 21 april 2016

Het voorstel tot invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij is op 14 april besproken in de Tweede Kamer. Dit debat zal weinig aanleiding geven voor de staatssecretaris van Economische Zaken om wijzigingen aan te brengen in het wetsvoorstel. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel nog voor de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd wordt.


De belangrijkste conclusies uit het debat zijn:  • Er zal waarschijnlijk geen afroming van fosfaatrechten plaatsvinden bij bedrijfsoverdrachten in familieverband tot en met de derde graad.

  • Het starten van de onderhandelingen met de EG over het verkrijgen van derogatie na 2017 heeft volgens de staatssecretaris alleen zin als stappen zijn gezet tot invoering van fosfaatrechten.

  • De generieke korting op fosfaatrechten zal beperkt worden tot 8%.

  • Grondgebonden bedrijven zullen zoveel mogelijk worden ontzien bij de generieke korting op fosfaatrechten. Het is echter maar de vraag of deze bedrijven volledig gecompenseerd zullen worden.

  • Biologische bedrijven zullen niet extra worden ontzien bij de invoering van fosfaatrechten.

  • Er zal een fosfaatbank worden ingevoerd. Via een tendersysteem kunnen melkveehouders hieruit (op termijn) extra rechten krijgen, indien zij zich inzetten voor maatschappelijk belangrijke doelen (biologisch, weidegang, grondgebondenheid).


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Debat over fosfaatrechten zal weinig wijzigingen opleveren in wetsvoorstel

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief