Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Debat over fosfaatrechten zal weinig wijzigingen opleveren in wetsvoorstel

Donderdag 21 april 2016

Het voorstel tot invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij is op 14 april besproken in de Tweede Kamer. Dit debat zal weinig aanleiding geven voor de staatssecretaris van Economische Zaken om wijzigingen aan te brengen in het wetsvoorstel. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel nog voor de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd wordt.


De belangrijkste conclusies uit het debat zijn:  • Er zal waarschijnlijk geen afroming van fosfaatrechten plaatsvinden bij bedrijfsoverdrachten in familieverband tot en met de derde graad.

  • Het starten van de onderhandelingen met de EG over het verkrijgen van derogatie na 2017 heeft volgens de staatssecretaris alleen zin als stappen zijn gezet tot invoering van fosfaatrechten.

  • De generieke korting op fosfaatrechten zal beperkt worden tot 8%.

  • Grondgebonden bedrijven zullen zoveel mogelijk worden ontzien bij de generieke korting op fosfaatrechten. Het is echter maar de vraag of deze bedrijven volledig gecompenseerd zullen worden.

  • Biologische bedrijven zullen niet extra worden ontzien bij de invoering van fosfaatrechten.

  • Er zal een fosfaatbank worden ingevoerd. Via een tendersysteem kunnen melkveehouders hieruit (op termijn) extra rechten krijgen, indien zij zich inzetten voor maatschappelijk belangrijke doelen (biologisch, weidegang, grondgebondenheid).


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Debat over fosfaatrechten zal weinig wijzigingen opleveren in wetsvoorstel

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief