Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Debiteurenbeleid: heeft u de tekst van uw aanmaningen al aangepast?

Donderdag 16 februari 2017

Als uw debiteur niet betaalt dan zult u hem doorgaans aanschrijven en sommeren om alsnog te betalen. De debiteur is dan op grond van de wet naast de hoofdsom ook de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten aan u verschuldigd. Dit zult u misschien bij de eerste aanmaning nog niet in rekening (willen) brengen maar wel als betaling uitblijft en het u veel moeite kost om de nota betaald te krijgen.

Eind 2016 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over buitengerechtelijk incassokosten en de 14-dagen termijn die u in veel sommaties / aanmaningen ziet staan. De regels voor deze 14-dagen brief zijn als gevolg van deze uitspraak gewijzigd.

Als minimumeis voor de 14-dagenbrief geldt dat uw debiteur daarin aangezegd moet worden dat er betaald moet worden ‘binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd’ of ‘door u is ontvangen’. Een andere mogelijkheid is: ‘binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd’ of ‘door u is ontvangen’.

Uiteraard kunt u ook een langere termijn hanteren. Maar zorg er voor dat die termijn gekoppeld is aan de ontvangst van de brief door de debiteur. 

Alle andere formuleringen kunnen volgens de rechter verwarrend of misleidend zijn en kunnen om die reden in een procedure leiden tot afwijzing van de gevorderde buitengerechtelijke kosten. Let er dus op dat u uw aanmaningsbrieven aanpast aan de verruimde termijn!   De juristen van OOvB kunnen u helpen bij het incasseren van uw debiteuren door het opstellen van de juiste brieven en kunnen betaling voor u -zo nodig via de rechter- afdwingen. Indien u vragen heeft over het incasseren van uw debiteuren of uw aanmaningsbrieven, neemt u dan contact met ons op.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief