Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Deel 2: Wet DBA: wat is de status en wat wordt er tot 2018 van u verwacht?

Vrijdag 20 januari 2017

In onze laatste nieuwsupdate over de Wet DBA van 21 november 2016 hebben wij u meegedeeld dat de Belastingdienst tot 1 januari 2018 de wet niet zal gaan handhaven. Deze opschorting was noodzakelijk vanwege de onduidelijkheden en de onrust bij opdrachtgevers en zzp’ers. Staatssecretaris Wiebes gaf toen echter wel aan, dat als een partij door de Belastingdienst als kwaadwillend wordt gezien er wel wordt gehandhaafd. Wat nu precies onder ‘kwaadwillend’ moet worden verstaan werd echter niet geheel duidelijk.

De staatssecretaris heeft op 16 januari jl. opnieuw een brief gestuurd over de status van de Wet DBA. Met de uitleg in de brief wil hij meer duidelijkheid en zekerheid geven over de wet DBA.

Waarom is de handhaving onder de Wet DBA eigenlijk opgeschort? De reden hiervoor is de onduidelijkheid bij opdrachtgevers en zzp’ers over de arbeidswetgeving. Samen met de sociale partners gaat het kabinet de komende maanden onderzoeken hoe de criteria die belangrijk zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst concreter of anders ingevuld kunnen worden. De bedoeling is dat het kabinet nog vóór een volgend regeerakkoord met resultaten komt.

De staatssecretaris geeft in de brief tevens aan dat tijdens het proces van herziening van de arbeidswetgeving de Belastingdienst, in ieder geval tot 1 januari 2018 of zolang het kabinet nodig denkt te hebben, niet gaat handhaven. Dit betekent dat als u als opdrachtgever in de periode tot 1 januari 2018 gebruik maakt van een zzp’er en de Belastingdienst achteraf constateert dat er sprake is van loondienst, zij geen naheffing, boetes e.d. zal opleggen. De partijen die hiervan zijn uitgezonderd zijn die opdrachtgevers en opdrachtnemers, die de Belastingdienst als kwaadwillend ziet. Bij kwaadwillenden zal de Belastingdienst zoals gezegd wel handhavend optreden.

De staatssecretaris vult in zijn laatste brief het begrip ‘kwaadwillend’ verder in. Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, terwijl hij weet of had kunnen weten dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Het gaat er hierbij tevens om dat de partij een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast. De focus van de Belastingdienst gaat in eerste instantie uit naar de ernstige gevallen. Als voorbeeld noemt de staatssecretaris gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude en zwendel, die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.

Hieruit volgt dat opdrachtgevers die een zzp’er inhuren en waarbij enige onduidelijkheid bestaat over de gezagsrelatie, zich voorlopig geen zorgen hoeven te maken. Partijen die momenteel naar tevredenheid met elkaar volgens een modelovereenkomst werken kunnen dit ook gewoon blijven doen.

Wij blijven voor u de ontwikkelingen van de wet DBA volgen en zullen u hierover blijven informeren.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief