Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Deel 3: Wet DBA, wat is de status en wat wordt er tot 2018 verwacht?

Dinsdag 12 september 2017

In vervolg op onze eerdere berichtgeving over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) informeren wij u dat er op korte termijn toch al zeer vergaande financiële gevolgen voor ZZP-ers kunnen zijn.

Uit een onlangs openbaar gemaakte interne notitie van de belastingdienst volgt dat indien, bijvoorbeeld bij een boekenonderzoek geconstateerd wordt dat er geen sprake is van winst uit onderneming, de ZZP-er geen gebruik meer kan maken van de fiscale voordelen die hij wel heeft als ondernemer. Voor de betreffende ZZP-er zal zijn bron van inkomen dan gecorrigeerd worden in resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). En dat betekent dat op inkomen uit ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ de zelfstandigenaftrek en de MKB winstvrijstelling niet van toepassing zijn. De correctie kan ook plaatsvinden over al afgeronde opdrachten in voorgaande jaren. Hierdoor kunt u vele duizenden euro’s extra belasting verschuldigd zijn.

Ondanks dat zoals eerder aangekondigd door staatssecretaris Wiebes de nieuwe wet tot 1 juli 2018 door de belastingdienst niet zal worden gehandhaafd, kunnen er dus wel degelijk grote financiële gevolgen aan verbonden zijn voor ZZP-ers. De vraag is of belastinginspecteurs ook zover zullen gaan. Desalniettemin wel een reden om nu alvast te (laten) beoordelen of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap danwel een (fictieve) dienstbetrekking en een zogeheten modelovereenkomst op te stellen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan contact op met de adviseurs van OOvB adviseurs en accountants.


Hoe zat het ook alweer met de Wet DBA?

Lees  - Deel 1: Wet DBA: Wat is de status en wat wordt er tot 2018 van u verwacht?
Lees  - Deel 2: Wet DBA: Wat is de status en wat wordt er tot 2018 van u verwacht?

Overige artikelen Wet DBA

Lees - De VAR verdrwijnt en maakt plaats voor de (model) overeenkomst
Lees - Van VAR naar modelovereenkomst
Lees - De wet DBA? Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker
Lees - Wet DBA: van uitstel komt afstel?

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief