Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Deel 3: Wet DBA, wat is de status en wat wordt er tot 2018 verwacht?

Dinsdag 12 september 2017

In vervolg op onze eerdere berichtgeving over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) informeren wij u dat er op korte termijn toch al zeer vergaande financiële gevolgen voor ZZP-ers kunnen zijn.

Uit een onlangs openbaar gemaakte interne notitie van de belastingdienst volgt dat indien, bijvoorbeeld bij een boekenonderzoek geconstateerd wordt dat er geen sprake is van winst uit onderneming, de ZZP-er geen gebruik meer kan maken van de fiscale voordelen die hij wel heeft als ondernemer. Voor de betreffende ZZP-er zal zijn bron van inkomen dan gecorrigeerd worden in resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). En dat betekent dat op inkomen uit ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ de zelfstandigenaftrek en de MKB winstvrijstelling niet van toepassing zijn. De correctie kan ook plaatsvinden over al afgeronde opdrachten in voorgaande jaren. Hierdoor kunt u vele duizenden euro’s extra belasting verschuldigd zijn.

Ondanks dat zoals eerder aangekondigd door staatssecretaris Wiebes de nieuwe wet tot 1 juli 2018 door de belastingdienst niet zal worden gehandhaafd, kunnen er dus wel degelijk grote financiële gevolgen aan verbonden zijn voor ZZP-ers. De vraag is of belastinginspecteurs ook zover zullen gaan. Desalniettemin wel een reden om nu alvast te (laten) beoordelen of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap danwel een (fictieve) dienstbetrekking en een zogeheten modelovereenkomst op te stellen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan contact op met de adviseurs van OOvB adviseurs en accountants.


Hoe zat het ook alweer met de Wet DBA?

Lees  - Deel 1: Wet DBA: Wat is de status en wat wordt er tot 2018 van u verwacht?
Lees  - Deel 2: Wet DBA: Wat is de status en wat wordt er tot 2018 van u verwacht?

Overige artikelen Wet DBA

Lees - De VAR verdrwijnt en maakt plaats voor de (model) overeenkomst
Lees - Van VAR naar modelovereenkomst
Lees - De wet DBA? Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker
Lees - Wet DBA: van uitstel komt afstel?

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief