Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Deel 3: Wet DBA, wat is de status en wat wordt er tot 2018 verwacht?

Dinsdag 12 september 2017

In vervolg op onze eerdere berichtgeving over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) informeren wij u dat er op korte termijn toch al zeer vergaande financiële gevolgen voor ZZP-ers kunnen zijn.

Uit een onlangs openbaar gemaakte interne notitie van de belastingdienst volgt dat indien, bijvoorbeeld bij een boekenonderzoek geconstateerd wordt dat er geen sprake is van winst uit onderneming, de ZZP-er geen gebruik meer kan maken van de fiscale voordelen die hij wel heeft als ondernemer. Voor de betreffende ZZP-er zal zijn bron van inkomen dan gecorrigeerd worden in resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). En dat betekent dat op inkomen uit ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ de zelfstandigenaftrek en de MKB winstvrijstelling niet van toepassing zijn. De correctie kan ook plaatsvinden over al afgeronde opdrachten in voorgaande jaren. Hierdoor kunt u vele duizenden euro’s extra belasting verschuldigd zijn.

Ondanks dat zoals eerder aangekondigd door staatssecretaris Wiebes de nieuwe wet tot 1 juli 2018 door de belastingdienst niet zal worden gehandhaafd, kunnen er dus wel degelijk grote financiële gevolgen aan verbonden zijn voor ZZP-ers. De vraag is of belastinginspecteurs ook zover zullen gaan. Desalniettemin wel een reden om nu alvast te (laten) beoordelen of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap danwel een (fictieve) dienstbetrekking en een zogeheten modelovereenkomst op te stellen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan contact op met de adviseurs van OOvB adviseurs en accountants.


Hoe zat het ook alweer met de Wet DBA?

Lees  - Deel 1: Wet DBA: Wat is de status en wat wordt er tot 2018 van u verwacht?
Lees  - Deel 2: Wet DBA: Wat is de status en wat wordt er tot 2018 van u verwacht?

Overige artikelen Wet DBA

Lees - De VAR verdrwijnt en maakt plaats voor de (model) overeenkomst
Lees - Van VAR naar modelovereenkomst
Lees - De wet DBA? Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker
Lees - Wet DBA: van uitstel komt afstel?

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief