Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Deel II: Mogelijk toch recht op een zwangerschapsuitkering!

Dinsdag 13 maart 2018

In navolging op het gepubliceerde artikel van 16 januari jongstleden op onze website over een mogelijke compensatie voor vrouwelijke zelfstandigen schrijven wij dit bericht.

Onlangs is namelijk bekend geworden dat de compensatieregeling er definitief gaat komen. Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. Vanaf 15 mei zullen de exacte voorwaarden voor de compensatieregeling worden gepubliceerd op de website van het UWV en zal op deze website ook meer informatie komen te staan over de behandeling van de aanvraag en de betaling van de compensatie. De aanvraag dient uiterlijk 30 september 2018 te zijn ingediend.

De compensatie zal € 5.600 gaan bedragen en zal vanaf 1 januari 2019 worden uitgekeerd. Dit om terugvorderingen van toeslagen etc. zoveel mogelijk te voorkomen. De compensatie wordt immers als inkomen gezien en kan daarom gevolgen hebben voor onder andere uw toeslagen zoals de zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebondenbudget en de kinderopvangtoeslag. Door de compensatie in het belastingjaar 2019 uit te keren, kunnen deze extra inkomsten tijdig worden doorgegeven aan de belastingdienst.

Verwacht u in aanmerking te komen voor deze compensatie en bent u nog niet door ons benaderd? Neem dan contact op met uw vaste adviseur of met W.A.M. (Wendy) Derks-Peters MSc. op telefoonnummer 0485-452817. Ook voor vragen kunt u uiteraard bij ons terecht.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief