Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Definitie melkvee in beleidsregel fosfaatrechten onjuist

Dinsdag 16 april 2019

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 16 april 2019 in drie hoger beroepszaken geoordeeld dat de minister van LNV aan de betreffende veehouders te weinig fosfaatrechten heeft toegekend. In deze zaken kwam de vraag aan de orde of vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar, dat na de peildatum 2 juli 2015 is geslacht zonder een kalf te krijgen, kan worden aangemerkt als ‘melkvee’. De veehouders vonden dat dit het geval is en kregen gelijk van de rechter.

De minister had aan twee veehouders aanvankelijk fosfaatrechten toegekend voor hun vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar, dat na 2 juli 2015 was geslacht zonder een kalf te krijgen. Aan de hand van de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee werden later de teveel toegekende fosfaatrechten weer ingetrokken. Bij de derde veehouder werd bij de vaststelling van de rechten meteen rekening gehouden met de beleidsregel, waardoor deze niet voor al zijn jongvee rechten verkreeg. De veehouders claimden de rechten nodig te hebben voor hun bedrijf. Eén veehouder had de rechten al voor de herziening verkocht en werd geconfronteerd met een claim van de koper.

Volgens de minister was de beleidsregel vastgesteld om onduidelijkheden over het begrip ‘melkvee’ weg te nemen. Het College stelde echter vast dat hetgeen volgens de beleidsregel onder jongvee ouder dan 1 jaar moeten worden verstaan, niet overeenkomt met de tekst van de Meststoffenwet. Daarnaast heeft de wetgever herhaaldelijk bevestigd dat een deel van het jonge vleesvee, namelijk dieren in de categorieën 101 en 102, juist wel onder de definitie van melkvee valt.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Definitie melkvee in beleidsregel fosfaatrechten onjuist

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief