Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Definitie melkvee in beleidsregel fosfaatrechten onjuist

Dinsdag 16 april 2019

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 16 april 2019 in drie hoger beroepszaken geoordeeld dat de minister van LNV aan de betreffende veehouders te weinig fosfaatrechten heeft toegekend. In deze zaken kwam de vraag aan de orde of vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar, dat na de peildatum 2 juli 2015 is geslacht zonder een kalf te krijgen, kan worden aangemerkt als ‘melkvee’. De veehouders vonden dat dit het geval is en kregen gelijk van de rechter.

De minister had aan twee veehouders aanvankelijk fosfaatrechten toegekend voor hun vrouwelijk jongvee ouder dan 1 jaar, dat na 2 juli 2015 was geslacht zonder een kalf te krijgen. Aan de hand van de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee werden later de teveel toegekende fosfaatrechten weer ingetrokken. Bij de derde veehouder werd bij de vaststelling van de rechten meteen rekening gehouden met de beleidsregel, waardoor deze niet voor al zijn jongvee rechten verkreeg. De veehouders claimden de rechten nodig te hebben voor hun bedrijf. Eén veehouder had de rechten al voor de herziening verkocht en werd geconfronteerd met een claim van de koper.

Volgens de minister was de beleidsregel vastgesteld om onduidelijkheden over het begrip ‘melkvee’ weg te nemen. Het College stelde echter vast dat hetgeen volgens de beleidsregel onder jongvee ouder dan 1 jaar moeten worden verstaan, niet overeenkomt met de tekst van de Meststoffenwet. Daarnaast heeft de wetgever herhaaldelijk bevestigd dat een deel van het jonge vleesvee, namelijk dieren in de categorieën 101 en 102, juist wel onder de definitie van melkvee valt.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Definitie melkvee in beleidsregel fosfaatrechten onjuist

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief