Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Definitieve berekeningen kinderopvangtoeslag 2014 niet juist

Woensdag 20 januari 2016

Een aantal definitieve berekeningen kinderopvangtoeslag 2014 met dagtekening 7 januari 2016 zijn niet juist berekend. De Belastingdienst is hierbij uitgegaan van de gegevens die zijn doorgegeven door de kinderopvangorganisaties. In een aantal gevallen blijken deze onvolledig of onjuist te zijn. De Belastingdienst weet echter niet om hoeveel en om welke berekeningen het gaat. Het is dus aan de toeslaggerechtigde zelf om de beschikking goed te controleren en eventueel zelf binnen 6 weken (d.w.z. vóór 18 februari 2016) bezwaar te maken. Indien gewenst, kunnen onze fiscalisten u hierbij behulpzaam zijn.

Zie ook de toelichting op de site van de belastingdienst.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief