Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Demonstratieregeling klimaattechnologieën en - innovaties in transport

Woensdag 15 mei 2019

Heeft u een transportoplossing met lage of geen CO₂-uitstoot? Kijk of u gebruik kunt maken van de DKTI-Transport. Het doel is om van 2017 tot en met 2021 de productontwikkeling in de transportsector te versnellen. De regeling is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.

Vanaf 26 april 2019, 9:00 uur kunt u een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl.

  • tot en met 19 juni 2019 kunt u een aanvraag doen voor een proeftuin en experimentele ontwikkeling
  • tot en met 4 september 2019 kunt u een aanvraag doen voor een haalbaarheidsstudie experimentele ontwikkeling, innovatiecluster en cofinanciering 

Doel van DKTI-Transport is om van 2017 tot en met 2021 de productontwikkeling in de transportsector te versnellen. De regeling geeft invulling aan afspraken uit het Energieakkoord (2014), het Klimaatakkoord (vanaf 2019) en de Duurzame Brandstofvisie, waarin de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn staan voor de sector verkeer en vervoer. De vervoerssector is goed voor 30% van de huidige CO2-uitstoot in de EU. Het Klimaatakkoord voorziet in een reductie van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.

Budget
De regeling DKTI-Transport loopt van 2017 tot en met 2021. Jaarlijks stelt de rijksoverheid het budget en de technologie- en innovatieopgaven vast en gaat er een tender open rond de verschillende thema’s. Het budget voor deze tender bedraagt € 29,5 miljoen.       


Voorwaarden
De overheid daagt ondernemers en kennisinstellingen uit om samen de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. Dat kan door innovatieve technieken en oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en te demonstreren in een praktijksituatie. Daarbij gelden onderstaande voorwaarden. Deze zijn pas van toepassing na opening van de tender.

Uw project moet passen binnen de beschrijving van de doelstellingen van de regeling zoals beschreven in artikel 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van de regelingstekst.Projecten mogen niet gestart zijn, voordat u een subsidieaanvraag indient. U mag dus ook geen verplichtingen zijn aangegaan, voordat u een aanvraag doet. Dit geldt ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn.Uw project moet technisch en economisch haalbaar zijn.U, en uw eventuele samenwerkingspartners, moeten de financiering van het eigen aandeel in de projectkosten bijna rond hebben. Dit geldt voor het deel waarvoor u geen subsidie ontvangt. U moet dit toelichten in de projectaanvraag.Projecten cofinanciering moeten ook aantonen dat zij een bijdrage van een Europees programma hebben ontvangen of zullen ontvangenHet resultaat van uw project moet zijn dat daarmee het verdienvermogen van het bedrijfsleven én het klimaat beter worden. Ook wordt via de DKTI-Transport de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, waterstof en elektrisch laden verder uitgerold.

Demonstratieprojecten
DKTI-Transport ondersteunt demonstratieprojecten voor duurzaam vervoer waarvan de innovatie nog niet op de markt is, een sterke businesscase heeft en levensvatbaar is.


Lage of geen CO2-uitstoot

De regeling richt zich op transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot en thema's als elektrisch rijden en varen, efficiënte schepen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

Projectsoorten
U kunt voor de volgende projectsoorten een aanvraag indienen: een proeftuin, een experimentele ontwikkeling en een haalbaarheidsstudie naar project experimentele ontwikkeling.

Ook kan de DKTI-Transport ondersteuning bieden aan innovatieclusters en voorzien in aanvullende cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen die ook steun kregen uit een Europees programma. Zoals CEF-Transport, Horizon 2020 of Interreg.

Prioriteiten 2019
De tender 2019 heeft diverse prioriteiten. De eerste prioriteit is het versnellen van de ontwikkeling van emissiearme:

vervoermiddelen voor vervoer over de weg van goederen die vallen binnen de categorieën N1, N2 en N3vervoermiddelen voor vervoer over de weg van personen die vallen binnen de categorieën M2 en M3twee- en driewielige voertuigen, die vallen binnen de categorieën L1 en L2mobiele machinesmobiele machines voor gebruik op luchthaventerreinenvaartuigen voor het vervoer van goederen: binnenschip als bedoeld in artikel 1 van de Binnenvaartwet, en vallend binnen de CEMT-klasse I tot en met V, niet zijnde een schip bestemd voor het vervoer van personen, of zeeschip, bestemd voor het vervoer van goederen, dat wordt ingezet voor short sea shipping, met een tonnage van minder dan 5000 GT en een lengte van minder dan 80 meter.

Dit is in combinatie met: Het versnellen van de uitrol of het gebruik van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, biobrandstoffen en elektriciteit. Elke categorie vervoermiddelen heeft een apart subsidieplafond. Deze plafonds worden bekend bij publicatie van de tender in de Staatscourant.

Aanvragen
Vanaf 26 april 2019 kunt u een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl.

Aanvragen voor een proeftuin en experimentele ontwikkeling kunt u tot 19 juni 2019 indienen. Aanvragen voor een haalbaarheidsstudie experimentele ontwikkeling, innovatiecluster en cofinanciering kunt u tot 4 september 2019 indienen.

Aarzelt u niet om conctact op te nemen als u vragen heeft. Wij staan graag voor u klaar!

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief