Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Demonstratieregeling klimaattechnologieën en - innovaties in transport

Woensdag 15 mei 2019

Heeft u een transportoplossing met lage of geen CO₂-uitstoot? Kijk of u gebruik kunt maken van de DKTI-Transport. Het doel is om van 2017 tot en met 2021 de productontwikkeling in de transportsector te versnellen. De regeling is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.

Vanaf 26 april 2019, 9:00 uur kunt u een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl.

  • tot en met 19 juni 2019 kunt u een aanvraag doen voor een proeftuin en experimentele ontwikkeling
  • tot en met 4 september 2019 kunt u een aanvraag doen voor een haalbaarheidsstudie experimentele ontwikkeling, innovatiecluster en cofinanciering 

Doel van DKTI-Transport is om van 2017 tot en met 2021 de productontwikkeling in de transportsector te versnellen. De regeling geeft invulling aan afspraken uit het Energieakkoord (2014), het Klimaatakkoord (vanaf 2019) en de Duurzame Brandstofvisie, waarin de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn staan voor de sector verkeer en vervoer. De vervoerssector is goed voor 30% van de huidige CO2-uitstoot in de EU. Het Klimaatakkoord voorziet in een reductie van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.

Budget
De regeling DKTI-Transport loopt van 2017 tot en met 2021. Jaarlijks stelt de rijksoverheid het budget en de technologie- en innovatieopgaven vast en gaat er een tender open rond de verschillende thema’s. Het budget voor deze tender bedraagt € 29,5 miljoen.       


Voorwaarden
De overheid daagt ondernemers en kennisinstellingen uit om samen de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. Dat kan door innovatieve technieken en oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en te demonstreren in een praktijksituatie. Daarbij gelden onderstaande voorwaarden. Deze zijn pas van toepassing na opening van de tender.

Uw project moet passen binnen de beschrijving van de doelstellingen van de regeling zoals beschreven in artikel 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van de regelingstekst.Projecten mogen niet gestart zijn, voordat u een subsidieaanvraag indient. U mag dus ook geen verplichtingen zijn aangegaan, voordat u een aanvraag doet. Dit geldt ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn.Uw project moet technisch en economisch haalbaar zijn.U, en uw eventuele samenwerkingspartners, moeten de financiering van het eigen aandeel in de projectkosten bijna rond hebben. Dit geldt voor het deel waarvoor u geen subsidie ontvangt. U moet dit toelichten in de projectaanvraag.Projecten cofinanciering moeten ook aantonen dat zij een bijdrage van een Europees programma hebben ontvangen of zullen ontvangenHet resultaat van uw project moet zijn dat daarmee het verdienvermogen van het bedrijfsleven én het klimaat beter worden. Ook wordt via de DKTI-Transport de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, waterstof en elektrisch laden verder uitgerold.

Demonstratieprojecten
DKTI-Transport ondersteunt demonstratieprojecten voor duurzaam vervoer waarvan de innovatie nog niet op de markt is, een sterke businesscase heeft en levensvatbaar is.


Lage of geen CO2-uitstoot

De regeling richt zich op transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot en thema's als elektrisch rijden en varen, efficiënte schepen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

Projectsoorten
U kunt voor de volgende projectsoorten een aanvraag indienen: een proeftuin, een experimentele ontwikkeling en een haalbaarheidsstudie naar project experimentele ontwikkeling.

Ook kan de DKTI-Transport ondersteuning bieden aan innovatieclusters en voorzien in aanvullende cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen die ook steun kregen uit een Europees programma. Zoals CEF-Transport, Horizon 2020 of Interreg.

Prioriteiten 2019
De tender 2019 heeft diverse prioriteiten. De eerste prioriteit is het versnellen van de ontwikkeling van emissiearme:

vervoermiddelen voor vervoer over de weg van goederen die vallen binnen de categorieën N1, N2 en N3vervoermiddelen voor vervoer over de weg van personen die vallen binnen de categorieën M2 en M3twee- en driewielige voertuigen, die vallen binnen de categorieën L1 en L2mobiele machinesmobiele machines voor gebruik op luchthaventerreinenvaartuigen voor het vervoer van goederen: binnenschip als bedoeld in artikel 1 van de Binnenvaartwet, en vallend binnen de CEMT-klasse I tot en met V, niet zijnde een schip bestemd voor het vervoer van personen, of zeeschip, bestemd voor het vervoer van goederen, dat wordt ingezet voor short sea shipping, met een tonnage van minder dan 5000 GT en een lengte van minder dan 80 meter.

Dit is in combinatie met: Het versnellen van de uitrol of het gebruik van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, biobrandstoffen en elektriciteit. Elke categorie vervoermiddelen heeft een apart subsidieplafond. Deze plafonds worden bekend bij publicatie van de tender in de Staatscourant.

Aanvragen
Vanaf 26 april 2019 kunt u een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl.

Aanvragen voor een proeftuin en experimentele ontwikkeling kunt u tot 19 juni 2019 indienen. Aanvragen voor een haalbaarheidsstudie experimentele ontwikkeling, innovatiecluster en cofinanciering kunt u tot 4 september 2019 indienen.

Aarzelt u niet om conctact op te nemen als u vragen heeft. Wij staan graag voor u klaar!

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief