Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Denk aan regels scheuren grasland

Dinsdag 04 april 2017

De regels voor het scheuren van grasland zijn ongewijzigd. Op zand- en lössgrond mag het grasland tot 10 mei gescheurd worden en op klei- en veengrond tot 15 september, mits er direct aansluitend een stikstofbehoeftig gewas (bijv. maïs, suikerbieten en zomertarwe, maar geen zomergerst, rogge of luzerne) geteeld wordt. Ook mag grasland op zand- en lössgrond ook tussen 10 en 31 mei gescheurd worden, als er direct aansluitend weer gras wordt ingezaaid.


De regels voor het scheuren gelden alleen voor grasland dat is bestemd voor voederproductie. Gras voor graszaad of graszoden, siergrassen en groene braak vallen hier niet onder. De regels gelden dus wel als op maïsland gras als vanggewas wordt gebruikt en voor het onderwerken in het voorjaar nog een snede gras wordt geoogst. Ook het doodspuiten van grasland wordt als vernietiging gezien.


Het gewas dat na het scheuren wordt geteeld mag alleen bemest worden als uit een grondmonster blijkt dat er onvoldoende stikstof aanwezig is om aan de behoefte van het gewas te voldoen. Dit monster moet zo laat mogelijk voor het bemesten worden genomen en niet voordat u het grasland gaat scheuren. Indien het opvolgende gewas in het geheel niet bemest wordt (dus ook geen rijenbemesting op maïsland!), hoeft er geen grondmonster te worden genomen. Bekijk ook of het scheurmonster gecombineerd kan worden met bemonstering voor derogatie en/of fosfaatdifferentiatie.


Het maakt niet uit of u wel of niet deelneemt aan derogatie. Een overtreding van de regels kan leiden tot een boete en een korting op de bedrijfstoeslag (randvoorwaardenkorting). Wilt u gebruik maken van derogatie, bedenk dan het percentage grasland in het bouwplan minimaal 80% moet zijn.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Denk aan regels scheuren grasland

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief