Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Denk aan regels scheuren grasland

Dinsdag 04 april 2017

De regels voor het scheuren van grasland zijn ongewijzigd. Op zand- en lössgrond mag het grasland tot 10 mei gescheurd worden en op klei- en veengrond tot 15 september, mits er direct aansluitend een stikstofbehoeftig gewas (bijv. maïs, suikerbieten en zomertarwe, maar geen zomergerst, rogge of luzerne) geteeld wordt. Ook mag grasland op zand- en lössgrond ook tussen 10 en 31 mei gescheurd worden, als er direct aansluitend weer gras wordt ingezaaid.


De regels voor het scheuren gelden alleen voor grasland dat is bestemd voor voederproductie. Gras voor graszaad of graszoden, siergrassen en groene braak vallen hier niet onder. De regels gelden dus wel als op maïsland gras als vanggewas wordt gebruikt en voor het onderwerken in het voorjaar nog een snede gras wordt geoogst. Ook het doodspuiten van grasland wordt als vernietiging gezien.


Het gewas dat na het scheuren wordt geteeld mag alleen bemest worden als uit een grondmonster blijkt dat er onvoldoende stikstof aanwezig is om aan de behoefte van het gewas te voldoen. Dit monster moet zo laat mogelijk voor het bemesten worden genomen en niet voordat u het grasland gaat scheuren. Indien het opvolgende gewas in het geheel niet bemest wordt (dus ook geen rijenbemesting op maïsland!), hoeft er geen grondmonster te worden genomen. Bekijk ook of het scheurmonster gecombineerd kan worden met bemonstering voor derogatie en/of fosfaatdifferentiatie.


Het maakt niet uit of u wel of niet deelneemt aan derogatie. Een overtreding van de regels kan leiden tot een boete en een korting op de bedrijfstoeslag (randvoorwaardenkorting). Wilt u gebruik maken van derogatie, bedenk dan het percentage grasland in het bouwplan minimaal 80% moet zijn.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Denk aan regels scheuren grasland

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief