Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Denkt u al na over het gebruik van productierobots in uw bedrijf?

Dinsdag 16 oktober 2018

Terwijl online winkels en e-commerce platforms steeds meer terrein winnen, lijkt technologie in productieomgevingen met aarzeling omarmd te worden. Slimmere computergestuurde machines? Daar wordt niet meer raar van opgekeken.

Maar de inzet van robots in productieprocessen lijkt vooralsnog alleen iets voor grote bedrijven die hoge productievolumes nastreven. Een beeldvorming die niet klopt volgens een aantal Brabantse kennisinstanties.

Het is in ieder geval aanleiding geweest voor een proef waarbij zo’n 300 Brabantse ondernemingen betrokken zijn. De provincie heeft namelijk besloten om subsidie te verstrekken aan VNO-NCW Brabant-Zeeland. Zij zorgen er op hun beurt voor dat bedrijven wegwijs gemaakt worden met de inzet van robotisering. In eerste instantie gaat het vooral om onderzoek, waarbij geïnventariseerd wordt hoe productiebehoeftes vertaald kunnen worden naar effectieve inzet van robotica. Een ander deel van de subsidie zal verstrekt worden aan de opzet van een opleidingenplatform waar bedrijven kennis kunnen halen voor procesvernieuwing met inzet van robotica.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief