Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Denkt u al na over het gebruik van productierobots in uw bedrijf?

Dinsdag 16 oktober 2018

Terwijl online winkels en e-commerce platforms steeds meer terrein winnen, lijkt technologie in productieomgevingen met aarzeling omarmd te worden. Slimmere computergestuurde machines? Daar wordt niet meer raar van opgekeken.

Maar de inzet van robots in productieprocessen lijkt vooralsnog alleen iets voor grote bedrijven die hoge productievolumes nastreven. Een beeldvorming die niet klopt volgens een aantal Brabantse kennisinstanties.

Het is in ieder geval aanleiding geweest voor een proef waarbij zo’n 300 Brabantse ondernemingen betrokken zijn. De provincie heeft namelijk besloten om subsidie te verstrekken aan VNO-NCW Brabant-Zeeland. Zij zorgen er op hun beurt voor dat bedrijven wegwijs gemaakt worden met de inzet van robotisering. In eerste instantie gaat het vooral om onderzoek, waarbij geïnventariseerd wordt hoe productiebehoeftes vertaald kunnen worden naar effectieve inzet van robotica. Een ander deel van de subsidie zal verstrekt worden aan de opzet van een opleidingenplatform waar bedrijven kennis kunnen halen voor procesvernieuwing met inzet van robotica.

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief