Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Derogatie aanmelden voor 1 februari

Donderdag 05 januari 2017

Bedrijven die in 2017 gebruik willen maken van derogatie, moeten zich vóór 1 februari 2017 aanmelden bij de RVO.


Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden voor toepassing van derogatie zijn:  • Derogatie geldt alleen voor graasdierenmest.

  • Ten minste 80% van de oppervlakte landbouwgrond moet bestaan uit grasland, waarop gras geteeld wordt voor gebruik als diervoer. Gras voor graszaad of graszoden, siergrassen en gras als vanggewas telt niet mee als grasland. Natuurterreinen en natuurlijke graslanden met een beperkte landbouwactiviteit tellen niet mee als landbouwgrond. De percelen moeten van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken als grasland in gebruik zijn. Als grasland vernieuwd wordt, mogen die percelen ook meetellen.

  • Er moet vóór 1 februari 2017 een opgave aanvullende gegevens 2016 bij de RVO ingediend worden, ook als men hiervoor geen uitnodiging heeft ontvangen.

  • Er mag geen fosfaat uit kunstmest op het bedrijf gebruikt worden (dus ook niet op maïsland).

  • Voor 1 februari 2017 dient er een bemestingsplan opgesteld te worden. Dit plan moet onder meer gebaseerd zijn op grondmonsters van alle percelen. De bemonstering moet op of na 1 februari 2013 hebben plaatsgevonden. Zorg ervoor dat alle percelen (daadwerkelijk) zijn bemonsterd. Het samenvoegen van verschillende percelen is niet zonder meer mogelijk. Zorg dat de uitslag van het grondmonster tijdig bekend is.

  • Men houdt zich aan de gebruiksnormen voor dierlijke mest, stikstof en fosfaat, de bepalingen van het scheurverbod voor grasland en het tijdig inzaaien van een vanggewas na de oogst van maïs op zand- en lössgrond. Houdt men zich hier niet aan, dan wordt derogatie automatisch ingetrokken.Hoogte norm
De gebruiksnorm voor dierlijke mest bedraagt 170 kg stikstof per hectare per jaar. Bij toepassing van derogatie geldt de volgende norm:  • 230 kg stikstof per hectare per jaar, indien de landbouwgrond is gelegen op zand- of lössgrond in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg.

  • 250 kg stikstof per hectare per jaar voor de overige landbouwgronden in Nederland.Wijzigingen grondgebruik
Indien in de periode 1 februari tot en met 15 mei 2017 grond in gebruik wordt genomen, moet deze grond binnen zeven dagen na ingebruikname bemonsterd worden en opgenomen worden in het bemestingsplan. Laat de ingangsdatum daarom niet in het verleden ingaan, maar hanteer (zo mogelijk) een datum in de toekomst zodat er voldoende tijd is voor het nemen van een grondmonster. Bemonstering kan achterwege blijven, indien er een geldig grondmonster overgenomen kan worden van de vorige gebruiker.


Let op!: Kijk voor u start met de aanmelding voor derogatie of u over een geldige TAN-code beschikt. Indien u namelijk de aanmelding bent gestart, kan deze alleen door u afgerond worden. Het is dan (waarschijnlijk) niet meer mogelijk deze bijvoorbeeld door uw adviseur te laten afronden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Derogatie aanmelden voor 1 februari

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief