Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Derogatie en overschrijding gebruiksnormen

Dinsdag 25 augustus 2015

Er bestond enige jaren onduidelijkheid over de vraag wat de consequenties zijn van een overschrijding van de gebruiksnormen voor de toepassing van derogatie. De RVO stelde zich namens de Staatssecretaris van Economische Zaken op het standpunt dat bij een overschrijding de derogatie automatisch komt te vervallen. Of deze stelling terecht was, vormde vaak een geschilpunt in bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot opgelegde mestboetes.


De staatssecretaris probeerde aan deze onduidelijkheid een einde te maken door de mestwetgeving per 1 januari 2013 aan te passen. Er werd bepaald dat voor toepassing van derogatie voldaan moet worden aan de gebruiksnormen.


Op 24 juli 2013 wijzigde de staatssecretaris de mestwetgeving nogmaals en bepaalde zij uitdrukkelijk dat de reguliere gebruiksnorm van 170 kg stikstof per hectare van toepassing is ingeval van overschrijding van één van de gebruiksnormen.


De rechtbank heeft onlangs in een zaak met betrekking tot een opgelegde mestboete over het jaar 2013 geoordeeld dat pas vanaf 24 juli 2013 duidelijk uit de wetgeving bleek dat derogatie komt te vervallen bij een overschrijding van de gebruiksnormen. Deze wetswijziging had daarom nog geen gevolgen voor de normen in 2013. De betreffende veehouder mocht voor 2013 nog gewoon rekenen met de hogere derogatienorm.


De staatssecretaris zal ongetwijfeld hoger beroep in stellen tegen de uitspraak van de rechtbank, zodat er voor het jaar 2013 onduidelijkheid blijft bestaan. Er is wel duidelijkheid voor jaren vóór 2013 (derogatie vervalt niet bij overschrijding gebruiksnormen) en ná 2013 (derogatie vervalt automatisch).


Heeft de RVO bij u de derogatie over 2013 ingetrokken vanwege een overschrijding van de gebruiksnormen en is dit besluit nog niet onherroepelijk? Dien dan tijdig bezwaar of beroep in.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Derogatie en overschrijding gebruiksnormen

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief