Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Derogatie en overschrijding gebruiksnormen

Dinsdag 25 augustus 2015

Er bestond enige jaren onduidelijkheid over de vraag wat de consequenties zijn van een overschrijding van de gebruiksnormen voor de toepassing van derogatie. De RVO stelde zich namens de Staatssecretaris van Economische Zaken op het standpunt dat bij een overschrijding de derogatie automatisch komt te vervallen. Of deze stelling terecht was, vormde vaak een geschilpunt in bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot opgelegde mestboetes.


De staatssecretaris probeerde aan deze onduidelijkheid een einde te maken door de mestwetgeving per 1 januari 2013 aan te passen. Er werd bepaald dat voor toepassing van derogatie voldaan moet worden aan de gebruiksnormen.


Op 24 juli 2013 wijzigde de staatssecretaris de mestwetgeving nogmaals en bepaalde zij uitdrukkelijk dat de reguliere gebruiksnorm van 170 kg stikstof per hectare van toepassing is ingeval van overschrijding van één van de gebruiksnormen.


De rechtbank heeft onlangs in een zaak met betrekking tot een opgelegde mestboete over het jaar 2013 geoordeeld dat pas vanaf 24 juli 2013 duidelijk uit de wetgeving bleek dat derogatie komt te vervallen bij een overschrijding van de gebruiksnormen. Deze wetswijziging had daarom nog geen gevolgen voor de normen in 2013. De betreffende veehouder mocht voor 2013 nog gewoon rekenen met de hogere derogatienorm.


De staatssecretaris zal ongetwijfeld hoger beroep in stellen tegen de uitspraak van de rechtbank, zodat er voor het jaar 2013 onduidelijkheid blijft bestaan. Er is wel duidelijkheid voor jaren vóór 2013 (derogatie vervalt niet bij overschrijding gebruiksnormen) en ná 2013 (derogatie vervalt automatisch).


Heeft de RVO bij u de derogatie over 2013 ingetrokken vanwege een overschrijding van de gebruiksnormen en is dit besluit nog niet onherroepelijk? Dien dan tijdig bezwaar of beroep in.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Derogatie en overschrijding gebruiksnormen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief