Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Diefstal van bedrijfsgeheimen actueel

Woensdag 17 april 2019

Hoe groot de werkelijke schade is, valt moeilijk te zeggen. Toch heeft het er alles van weg dat ASML is getroffen door bedrijfsdiefstal die een schade veroorzaakt van miljoenen euro’s. Het gaat om diefstal van prijsstrategieën, bepaalde broncodes en geheime gebruikershandleidingen. Uitgevoerd door R&D medewerkers in de ASML vestiging in San Jose in de Verenigde Staten. Zij werden ‘ingehuurd’ door een nieuw opgerichte Chinese concurrent van ASML, genaamd XTAL. Hierdoor wist de nieuwbakken concurrent na ruim 1 jaar klanten weg te halen, waaronder het grote Samsung.

Helemaal onopgemerkt is dit overigens niet gebleven. Na onderzoek werd al snel duidelijk dat XTAL regels had overschreden. In Amerika werd het bedrijf dan ook veroordeeld en gesommeerd om een schadevergoeding van 223 miljoen dollar te betalen. Het bedrijf is niet veel later failliet gegaan. Hoewel het onderzoek van ASML niet heeft aangetoond dat er directe banden waren met de Chinese overheid, is het wel duidelijk dat het moederbedrijf van XTAL deze banden wel heeft.

ASML spreekt in officiële verklaringen overigens tegen dat het een slachtoffer is van Chinese spionage.

Minister Blok van Economische Zaken gebruikt het nieuws om nog maar eens te onderstrepen hoe belangrijk het is om data en informatie goed te beveiligen. Ongeacht of je zaken doet met China of met andere partners. Ook de Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen met regelmaat om alert te zijn op diefstal van waardevolle data.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief