Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Dienstverband? In voor- en tegenspoed.

Dinsdag 16 mei 2017

‘Een leven lang leren’. Het is het motto dat veel grotere werkgevers en overheid vandaag de dag hanteren. Doel ervan is om ‘weerbare’ en flexibele werknemers te krijgen die gemakkelijk van de ene baan in de andere baan ingezet kunnen worden. Toch blijkt uit een recent onderzoek dat werknemers lang niet zoveel behoefte hebben aan jobhoppen als vaak wordt gedacht. Tevens blijkt dat inkomen niet het belangrijkste motief is voor baantevredenheid. Wat wel belangrijker wordt is de betekenis die mensen in hun werk ervaren. Een betekenisvolle baan wordt verkozen boven de baan met meer salaris.

De onderzoekers wijzen erop dat het dan ook een taak is voor werkgevers om na te denken hoe ze hun medewerkers daarin tegenmoet kunnen komen. Dat gaat verder dan alleen maar een opleidingstraject. En het betreft ook de werknemer die ouder is dan 40 jaar, aldus de onderzoeker. Want vooral de oudere werknemer kan van meer toegevoegde waarde zijn wanneer zijn of haar kennis gedeeld wordt met jongere medewerkers bijvoorbeeld.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief