Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Dienstverband? In voor- en tegenspoed.

Dinsdag 16 mei 2017

‘Een leven lang leren’. Het is het motto dat veel grotere werkgevers en overheid vandaag de dag hanteren. Doel ervan is om ‘weerbare’ en flexibele werknemers te krijgen die gemakkelijk van de ene baan in de andere baan ingezet kunnen worden. Toch blijkt uit een recent onderzoek dat werknemers lang niet zoveel behoefte hebben aan jobhoppen als vaak wordt gedacht. Tevens blijkt dat inkomen niet het belangrijkste motief is voor baantevredenheid. Wat wel belangrijker wordt is de betekenis die mensen in hun werk ervaren. Een betekenisvolle baan wordt verkozen boven de baan met meer salaris.

De onderzoekers wijzen erop dat het dan ook een taak is voor werkgevers om na te denken hoe ze hun medewerkers daarin tegenmoet kunnen komen. Dat gaat verder dan alleen maar een opleidingstraject. En het betreft ook de werknemer die ouder is dan 40 jaar, aldus de onderzoeker. Want vooral de oudere werknemer kan van meer toegevoegde waarde zijn wanneer zijn of haar kennis gedeeld wordt met jongere medewerkers bijvoorbeeld.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief