Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Digitale loonstrook op papier nasturen?

Woensdag 20 februari 2019

Veel bedrijven maken de omslag naar digitale verwerking van hun boekhouding en het verwerken van salarissen. Sommigen richten er een uitgebreid portaal voor in waarbij medewerkers toegang hebben voor inzage van verlofdagen, declaraties, overuren en loonstroken. In die gevallen kiezen bedrijven er overwegend voor om de papieren versturing van loonstroken te laten vervallen. Een prima zaak, zou je zeggen. Het bespaart op portokosten en het is ook nog eens goed voor het milieu. Toch kan het gebeuren dat een medewerker erop staat om alsnog een papieren loonstrook te ontvangen.

Een verzoek dat u als werkgever – helaas – niet mag weigeren. De wet stelt namelijk dat een loonstrook in principe altijd schriftelijk toegestuurd dient te worden, mits medewerker uitdrukkelijk instemt dat dat niet hoeft. Overigens hoeft u dat dan niet elke maand te doen, maar alleen wanneer een wijziging op het salaris plaatsvindt.

Heeft u vragen over de verwerking van uw loonadministratie? OOvB werkt nauw samen met de specialisten van HR5. Dus aarzel niet om voor meer informatie met hen contact op te nemen.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief