Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Disfunctioneren: waar moet een werkgever rekening mee houden?

Woensdag 19 oktober 2016

Met enige regelmaat zien wij dat werkgevers de arbeidsovereenkomst met een werknemer willen ontbinden omdat er sprake is van “disfunctioneren”. Om een arbeidsovereenkomst op deze grond te kunnen ontbinden is toestemming nodig van de rechter. De praktijk blijkt op dit punt weerbarstig.

Zo heeft een werkgever allereerst de verplichting om een werknemer bij (dreigend) ontslag te herplaatsen, althans moet de werkgever de mogelijkheden daartoe onderzoeken. Deze verplichting is opgenomen in de wet en wanneer een ontbindingsverzoek aan een rechter wordt voorgelegd zal een werkgever moeten aantonen dat aan deze herplaatsingsplicht is voldaan. Dit geldt overigens ook voor andere ontslaggronden dan disfunctioneren.

Daarnaast moet de werkgever aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van disfunctioneren van de werknemer. Maar wanneer is daarvan sprake? Hoe valt dat te objectiveren?

De eerste uitspraken op basis van de in 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid zijn op dit punt inmiddels gewezen. En de lijn die daarin valt te ontdekken is dat opvallend veel ontbindingsverzoeken op grond van disfunctioneren door rechters worden afgewezen.

Rechters houden zich bij de beoordeling van het verzoek strikt aan de in de wettekst neergelegde drietrapsraket, namelijk:
1. het vaststellen van het disfunctioneren
2. is er sprake geweest van een (helder) verbetertraject
3. is er een deugdelijke vaststelling dat het verbetertraject niet tot het nagestreefde resultaat heeft geleid.

Let op: de werkgever moet dus alle onder 1,2 en 3 genoemde stappen onderbouwen en aannemelijk maken. Doet een werkgever dit niet of onvoldoende dan wordt het ontbindingsverzoek door een rechter afgewezen en blijft de arbeidsovereenkomst in beginsel in stand. Uit de eerste gewezen uitspraken blijkt dat veel werkgevers met name de stappen 2 en 3 nog onvoldoende op het netvlies hebben staan.

De vraag is vervolgens hoe een rechter oordeelt of een verbetertraject daadwerkelijk voldoende kansen heeft geboden en voldoende tijd heeft beslagen. Uiteindelijk gaat het hier om een redelijkheidsoordeel van de rechter op basis van de gestelde feiten en het zogeheten disfunctioneringsdossier.

Is er binnen uw onderneming een werknemer die onvoldoende functioneert? Zorg er dan voor dat u tijdig en op juiste wijze de maatregelen treft die de wet aan u als werkgever stelt. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met een van onze juristen.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief