Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Diversiteit op de werkvloer leidt in eerste instantie tot meer irritatie

Dinsdag 16 juli 2019

“Om gek van te worden”, zegt de oudere medewerker. “Die jongste medewerkers zijn zo bijdehand en ze denken voor elk probleem meteen een oplossing te hebben”. Vraag je het daarentegen de jonge medewerkers, dan zal het antwoord iets zijn in de trant van; “Die ouderen op kantoor lijken wel uitgeblust. Op elk nieuw idee hebben ze de kritiek dat het zo gemakkelijk niet is.”

Misschien herken je er wel iets van? Het is dan ook één van de grootste uitdagingen bij bedrijven met verschillende leeftijdsgeneraties op de werkvloer. Onbegrip. Het resultaat is dat leeftijdsgenoten samenklonteren en met elkaar optrekken en hun vooroordeel alleen maar versterkt zien. En dat terwijl de samenwerking tussen de verschillende leeftijdsgroepen juist een sterkte kan zijn. Bij een grotere IT dienstverlener hebben ze het opgelost door ouderen en jongeren bewust door elkaar te zetten. En ook bij projectteams wordt gekeken of de verschillende leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd zijn. De positieve effecten zijn merkbaar. Het ‘gedwongen’ samenwerken leidt tot meer begrip en er wordt beter geluisterd naar elkaars argumenten. Het resultaat is dat energie samenkomt met waardevolle ervaring.

Dus, misschien is het ook voor jouw bedrijf van toepassing om jongeren en ouderen bewust te laten samenwerken.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief