Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Doorwerken na de AOW-leeftijd

Dinsdag 13 september 2016

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Deze wet heeft een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen in verschillende wetten gewijzigd, om het (door)werken na AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken.

Als de arbeidsovereenkomst met uw werknemer al was ingegaan voordat hij/zij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan kunt u die arbeidsovereenkomst zonder preventieve toets van het UWV of Kantonrechter opzeggen nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. De AOW-gerechtigde werknemer heeft bij ontslag geen recht op een transitievergoeding.

Vanaf 1 januari 2016 is de zogenoemde ketenregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten met AOW-gerechtigde werknemers gewijzigd. Aan deze werknemers mogen dan maximaal 6 tijdelijke contracten in maximaal 4 jaar worden aangeboden. Alleen de tijdelijke contracten die zijn aangegaan nadat de AOW-leeftijd is bereikt tellen voor de keten mee.

De loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid is verkort van 24 maanden naar 13 weken voor AOW-gerechtigde werknemers. Ook het opzegverbod bij ziekte van uw werknemers vervalt na het verstrijken van 13 weken arbeidsongeschiktheid. Verder hebben werkgevers minder re-integratieverplichtingen als een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt ziek wordt.

Overigens hoeven er voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt geen premies werknemers meer te worden afgedragen.

Over het algemeen is het dus aantrekkelijker geworden om oudere werknemers in dienst te nemen! Maar let op: in bepaalde gevallen zijn er nog overgangsregelingen van toepassing of zijn afwijkingen in cao-bepalingen mogelijk relevant. Informeer daarom altijd eerst even bij uw contactpersoon van OOvB.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief