Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Doorwerken na de AOW-leeftijd

Dinsdag 13 september 2016

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Deze wet heeft een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen in verschillende wetten gewijzigd, om het (door)werken na AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken.

Als de arbeidsovereenkomst met uw werknemer al was ingegaan voordat hij/zij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan kunt u die arbeidsovereenkomst zonder preventieve toets van het UWV of Kantonrechter opzeggen nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. De AOW-gerechtigde werknemer heeft bij ontslag geen recht op een transitievergoeding.

Vanaf 1 januari 2016 is de zogenoemde ketenregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten met AOW-gerechtigde werknemers gewijzigd. Aan deze werknemers mogen dan maximaal 6 tijdelijke contracten in maximaal 4 jaar worden aangeboden. Alleen de tijdelijke contracten die zijn aangegaan nadat de AOW-leeftijd is bereikt tellen voor de keten mee.

De loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid is verkort van 24 maanden naar 13 weken voor AOW-gerechtigde werknemers. Ook het opzegverbod bij ziekte van uw werknemers vervalt na het verstrijken van 13 weken arbeidsongeschiktheid. Verder hebben werkgevers minder re-integratieverplichtingen als een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt ziek wordt.

Overigens hoeven er voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt geen premies werknemers meer te worden afgedragen.

Over het algemeen is het dus aantrekkelijker geworden om oudere werknemers in dienst te nemen! Maar let op: in bepaalde gevallen zijn er nog overgangsregelingen van toepassing of zijn afwijkingen in cao-bepalingen mogelijk relevant. Informeer daarom altijd eerst even bij uw contactpersoon van OOvB.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief