Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Druk bezochte OOvB Ondernemerssessie 16 mei 2018

Dinsdag 22 mei 2018

Privacywetgeving, voldoet uw bedrijf aan de nieuwe eisen?

Op woensdagavond 16 mei organiseerden wij in de OOvB Theaterzaal van cultureel centrum De Horst in Venhorst een zeer druk bezochte OOvB ondernemerssessie over de AVG. Tijdens deze interactieve bijeenkomst zijn onze juristen Ilona Vinke en Sebastiaan Geene samen met gastspreker Dennie Spreeuwenberg van NextTech Security uitgebreid ingegaan op de nieuwe Europese regels op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en cybersecurity die vanaf 25 mei aanstaande van kracht zijn. Na het officiële programma was er nog een gezellige naborrel.

Heeft u vragen over de AVG of privacywetgeving? Neem dan contact op met een van onze juristen! Wij hebben ook een whitepaper geschreven over dit onderwerp. Deze whitepaper is te downloaden in ons kenniscentrum.

Test
Test
Test
Test
Test
< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief