Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Duidelijkheid over vleesvee en fosfaatrechten

Woensdag 01 augustus 2018

De Europese Commissie is akkoord met de maatregelen voor vleesvee in het fosfaatrechtenstelsel, bestaande uit een beleidsregel en een vrijstellingsregeling.

Beleidsregel
Met de beleidsregel wordt verhelderd dat voor jongvee in de vleesveehouderij alleen fosfaatrechten noodzakelijk zijn indien dit jongvee wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen. Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen gehouden wordt voor de productie van vlees zijn geen fosfaatrechten nodig.

Herziening fosfaatrechten o.g.v. beleidsregel
RVO.nl zal aan de hand van de beleidsregel de initiële toekenning van fosfaatrechten aan vleesveehouders en gemengde bedrijven herzien. Eventueel ten onrechte toegekende rechten komen te vervallen. Dit geldt ook voor rechten die inmiddels zijn verkocht. De registratie van de kennisgeving van fosfaatrechten van vleesveehouders naar andere bedrijven is daarom de afgelopen periode aangehouden.


Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij
Zoogkoeienhouders kunnen onder voorwaarden deelnemen aan een vrijstellingsregeling. Zij zijn dan geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen. Voor deelname aan de vrijstellingsregeling gelden volgens de ontwerpregeling (onder meer) de volgende voorwaarden:  1. op het bedrijf mogen niet tevens melk- of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij worden gehouden;

  2. het vrouwelijk jongvee op het bedrijf mag nadien niet op een ander bedrijf worden gehouden dat melk produceert bestemd voor consumptie of verwerking;

  3. er moet een kennisgeving worden gedaan van het vervallen van de toegekende fosfaatrechten. Dit geldt ook voor fosfaatrechten die zijn ontvangen via de melding knelgevallenregeling, de in- of uitscharingsverklaring of met een bedrijfsoverdracht (art. 23, 3e t/m 6e lid en 9e lid van de Meststoffenwet);

  4. er mogen geen vrouwelijke runderen worden ingeschaard van of uitgeschaard naar een landbouwer die niet is vrijgesteld;Indien op enig moment in een kalenderjaar niet aan de criteria voor de vrijstelling wordt voldaan, is de vrijstelling niet van toepassing en zal het desbetreffende bedrijf over voldoende fosfaatrechten moeten beschikken voor de op het bedrijf in het gehele kalenderjaar geproduceerde hoeveelheid dierlijke meststoffen. Als deze er niet (voldoende) zijn, is er sprake van een economisch delict.


Aanmelding vrijstellingsregeling
Wanneer men dit jaar gebruik wil maken van de vrijstellingsregeling, kan men zich tot uiterlijk 1 november aanmelden bij RVO.nl. De regeling gaat pas open zodra de notificatieprocedure met de Europese Commissie is afgerond. De verwachting is dat dit in oktober zal zijn. In 2018 behoeft alleen in de periode na aanmelding te worden voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden 1, 2 en 4.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Duidelijkheid over vleesvee en fosfaatrechten

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief