Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Duidelijkheid over vleesvee en fosfaatrechten

Woensdag 01 augustus 2018

De Europese Commissie is akkoord met de maatregelen voor vleesvee in het fosfaatrechtenstelsel, bestaande uit een beleidsregel en een vrijstellingsregeling.

Beleidsregel
Met de beleidsregel wordt verhelderd dat voor jongvee in de vleesveehouderij alleen fosfaatrechten noodzakelijk zijn indien dit jongvee wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen. Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen gehouden wordt voor de productie van vlees zijn geen fosfaatrechten nodig.

Herziening fosfaatrechten o.g.v. beleidsregel
RVO.nl zal aan de hand van de beleidsregel de initiële toekenning van fosfaatrechten aan vleesveehouders en gemengde bedrijven herzien. Eventueel ten onrechte toegekende rechten komen te vervallen. Dit geldt ook voor rechten die inmiddels zijn verkocht. De registratie van de kennisgeving van fosfaatrechten van vleesveehouders naar andere bedrijven is daarom de afgelopen periode aangehouden.


Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij
Zoogkoeienhouders kunnen onder voorwaarden deelnemen aan een vrijstellingsregeling. Zij zijn dan geen fosfaatrechten nodig voor jongvee dat wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen. Voor deelname aan de vrijstellingsregeling gelden volgens de ontwerpregeling (onder meer) de volgende voorwaarden:  1. op het bedrijf mogen niet tevens melk- of kalfkoeien of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij worden gehouden;

  2. het vrouwelijk jongvee op het bedrijf mag nadien niet op een ander bedrijf worden gehouden dat melk produceert bestemd voor consumptie of verwerking;

  3. er moet een kennisgeving worden gedaan van het vervallen van de toegekende fosfaatrechten. Dit geldt ook voor fosfaatrechten die zijn ontvangen via de melding knelgevallenregeling, de in- of uitscharingsverklaring of met een bedrijfsoverdracht (art. 23, 3e t/m 6e lid en 9e lid van de Meststoffenwet);

  4. er mogen geen vrouwelijke runderen worden ingeschaard van of uitgeschaard naar een landbouwer die niet is vrijgesteld;Indien op enig moment in een kalenderjaar niet aan de criteria voor de vrijstelling wordt voldaan, is de vrijstelling niet van toepassing en zal het desbetreffende bedrijf over voldoende fosfaatrechten moeten beschikken voor de op het bedrijf in het gehele kalenderjaar geproduceerde hoeveelheid dierlijke meststoffen. Als deze er niet (voldoende) zijn, is er sprake van een economisch delict.


Aanmelding vrijstellingsregeling
Wanneer men dit jaar gebruik wil maken van de vrijstellingsregeling, kan men zich tot uiterlijk 1 november aanmelden bij RVO.nl. De regeling gaat pas open zodra de notificatieprocedure met de Europese Commissie is afgerond. De verwachting is dat dit in oktober zal zijn. In 2018 behoeft alleen in de periode na aanmelding te worden voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden 1, 2 en 4.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Duidelijkheid over vleesvee en fosfaatrechten

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief