Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Milieu en Energielijst
Jaarlijks worden er nieuwe Milieu- en Energielijsten gepubliceerd. Investeringen in bedrijfsmiddelen welke in deze lijsten zijn opgenomen kunnen rekenen op fiscale tegemoetkomingen. Let wel op, jaarlijks worden deze lijsten aangepast. Kijk dus goed voordat u investeert of het bedrijfsmiddel nog op de lijst staat. Indien u hier twijfels over heeft, kunt u contact opnemen met uw leverancier of uw adviseur van OOvB.

         Milieu investeringsaftrek (MIA)

Voor 2019 bedraagt deze aftrek 36%, 27% of 13,5%, afhankelijk van het bedrijfsmiddel. Naast deze investeringsaftrek is in sommige gevallen ook willekeurige afschrijving tot wel 75% mogelijk.

         Energie-investeringsaftrek (EIA)

         Voor 2019 bedraagt deze aftrek 45%.

Het kan daarnaast voorkomen dat het bedrijfsmiddel op beide lijsten voorkomt. Helaas is het niet mogelijk om het bedrijfsmiddel voor beide voordelen aan te melden, hier zal dus een keuze moeten worden gemaakt waarbij gekeken zal worden naar het fiscaal gunstigste. Ook zal uw investering minimaal € 2.500 moeten bedragen om voor de aftrek in aanmerking te komen.

Daarnaast zal, om in aanmerking te komen voor de voordelen, het product moeten worden aangemeld bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, via de website rvo.nl. Deze aanmelding zal binnen 3 maanden na de juridische verplichting moeten worden verzorgd. De juridische verplichting is meestal het sluiten van een koopovereenkomst of het akkoord gaan met de offerte.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Ook de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan voor u van toepassing zijn. Als u in een boekjaar investeert in een bedrijfsmiddel, dan kunt u hier al voor in aanmerking komen. Het bedrijfsmiddel of de middelen waarin u investeert zullen dan wel in aanmerking moeten komen voor het voordeel. Het bedrag van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het totaal geïnvesteerde bedrag in het boekjaar, maar bij een totale investering vanaf € 2.301 tot € 318.449 heeft u recht op dit voordeel.

Weten of u in aanmerking komt voor een van bovenstaande regelingen? Neem contact op met een van uw OOvB adviseurs.

 

Bron:belastingdienst.nl

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief