Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


EA-akkerrand mag breder dan 20 meter zijn

Woensdag 22 maart 2017

Bedrijven met meer dan 15 ha bouwland (incl. tijdelijk grasland) moeten, behoudens enkele uitzonderingen, voldoen aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied (EA) om de maximale bedrijfstoeslag te ontvangen. Eén van de mogelijkheden is het aanleggen van een akkerrand, waarop geen landbouwproductie plaatsvindt.

In 2015 en 2016 mocht deze akkerrand mag 20 meter breed zijn. Bredere akkerranden telden in het geheel niet mee als ecologisch aandachtsgebied. Dit is in 2017 gewijzigd. Akkerranden en delen van akkerranden mogen in 2017 wel breder zijn dan 20 meter, maar worden voor maximaal 20 meter aangemerkt als ecologisch aandachtsgebied. Als de akkerrand volledig is opgegeven als ecologisch aandachtsgebied, moet voor de gehele oppervlakte aan de voorwaarden worden voldaan.


Hou er wel rekening mee dat de in de Gecombineerde opgave ingebouwde controles (mogelijk) nog rekening houden met de ingetekende oppervlakte. U zult dus voor uzelf een correctie moeten maken om te controleren of u volledig aan de vergroeningseisen voldoet.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: EA-akkerrand mag breder dan 20 meter zijn

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief