Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


EA-akkerrand mag breder dan 20 meter zijn

Woensdag 22 maart 2017

Bedrijven met meer dan 15 ha bouwland (incl. tijdelijk grasland) moeten, behoudens enkele uitzonderingen, voldoen aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied (EA) om de maximale bedrijfstoeslag te ontvangen. Eén van de mogelijkheden is het aanleggen van een akkerrand, waarop geen landbouwproductie plaatsvindt.

In 2015 en 2016 mocht deze akkerrand mag 20 meter breed zijn. Bredere akkerranden telden in het geheel niet mee als ecologisch aandachtsgebied. Dit is in 2017 gewijzigd. Akkerranden en delen van akkerranden mogen in 2017 wel breder zijn dan 20 meter, maar worden voor maximaal 20 meter aangemerkt als ecologisch aandachtsgebied. Als de akkerrand volledig is opgegeven als ecologisch aandachtsgebied, moet voor de gehele oppervlakte aan de voorwaarden worden voldaan.


Hou er wel rekening mee dat de in de Gecombineerde opgave ingebouwde controles (mogelijk) nog rekening houden met de ingetekende oppervlakte. U zult dus voor uzelf een correctie moeten maken om te controleren of u volledig aan de vergroeningseisen voldoet.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: EA-akkerrand mag breder dan 20 meter zijn

< Terug

Meest recente berichten

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Plannen in de omgeving kunnen een grote invloed hebben op het bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te kunnen maken.Op de website www.overheid.nl kan men zich in... Lees verder >

Nieuwe versie rekenmodel verlening Nb-vergunningen

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Op 29 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om toestemmingen te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming... Lees verder >

Prinsjesdag 2019

Donderdag 19 september 2019 (OOvB Nieuws)

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlij... Lees verder >

NZa: Zorgverzekeraars moeten duidleijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen

Dinsdag 17 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief