Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


EA-akkerrand mag breder dan 20 meter zijn

Woensdag 22 maart 2017

Bedrijven met meer dan 15 ha bouwland (incl. tijdelijk grasland) moeten, behoudens enkele uitzonderingen, voldoen aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied (EA) om de maximale bedrijfstoeslag te ontvangen. Eén van de mogelijkheden is het aanleggen van een akkerrand, waarop geen landbouwproductie plaatsvindt.

In 2015 en 2016 mocht deze akkerrand mag 20 meter breed zijn. Bredere akkerranden telden in het geheel niet mee als ecologisch aandachtsgebied. Dit is in 2017 gewijzigd. Akkerranden en delen van akkerranden mogen in 2017 wel breder zijn dan 20 meter, maar worden voor maximaal 20 meter aangemerkt als ecologisch aandachtsgebied. Als de akkerrand volledig is opgegeven als ecologisch aandachtsgebied, moet voor de gehele oppervlakte aan de voorwaarden worden voldaan.


Hou er wel rekening mee dat de in de Gecombineerde opgave ingebouwde controles (mogelijk) nog rekening houden met de ingetekende oppervlakte. U zult dus voor uzelf een correctie moeten maken om te controleren of u volledig aan de vergroeningseisen voldoet.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: EA-akkerrand mag breder dan 20 meter zijn

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief