Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Economische groei leidt vaker tot vast contract

Woensdag 15 november 2017

Tijdens de kabinetsformatie was het punt van een soepeler ontslagrecht opnieuw een gevoelig thema. Terwijl de liberalen streven naar meer eigen verantwoordelijkheid voor werknemers, zijn de wat meer conservatieven ervan overtuigd dat goed werkgeverschap ook betekent om een toekomst te bieden voor werknemers in de vorm van een vast contract.

Door de verregaande liberalisering van de arbeidsmarkt is het allang geen zekerheid meer om werknemers een vast contract te geven. De praktijk, met meer dan 1 miljoen ZZP’ers, laat dat ook duidelijk zien. Dankzij economische groei en krapte op de arbeidsmarkt, is het aantal vaste contracten toch aanmerkelijk toegenomen. In een jaar tijd is het aantal vaste contracten zelfs toegenomen met 57.000, meldt het CBS. Als toelichting op deze ontwikkeling geeft het CBS aan dat bedrijven duidelijk minder onzeker zijn. Bovendien is een vast contract een prima middel om werknemers te binden. Volgens het CBS zet de groei van werkgelegenheid onverminderd voort.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief