Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Economische groei leidt vaker tot vast contract

Woensdag 15 november 2017

Tijdens de kabinetsformatie was het punt van een soepeler ontslagrecht opnieuw een gevoelig thema. Terwijl de liberalen streven naar meer eigen verantwoordelijkheid voor werknemers, zijn de wat meer conservatieven ervan overtuigd dat goed werkgeverschap ook betekent om een toekomst te bieden voor werknemers in de vorm van een vast contract.

Door de verregaande liberalisering van de arbeidsmarkt is het allang geen zekerheid meer om werknemers een vast contract te geven. De praktijk, met meer dan 1 miljoen ZZP’ers, laat dat ook duidelijk zien. Dankzij economische groei en krapte op de arbeidsmarkt, is het aantal vaste contracten toch aanmerkelijk toegenomen. In een jaar tijd is het aantal vaste contracten zelfs toegenomen met 57.000, meldt het CBS. Als toelichting op deze ontwikkeling geeft het CBS aan dat bedrijven duidelijk minder onzeker zijn. Bovendien is een vast contract een prima middel om werknemers te binden. Volgens het CBS zet de groei van werkgelegenheid onverminderd voort.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief