Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Economische groeivertraging zorg voor beperkte groei lonen

Woensdag 14 november 2018

Als u het economische nieuws volgt, dan weet u dat er enige sprake is van onrust. Het CBS becijfert dat de economische groei aanmerkelijk afzwakt. Over het afgelopen kwartaal was de groei niet meer dan 0,2%. Het laagste groeiniveau van de afgelopen twee jaar.

Ook de beurskoersen staan al wat langer onder druk vanwege een verwachte lagere winstgroei in de komende jaren. En ook op internationaal vlak is er van alles aan de hand. Italië staat in het nieuws omdat haar schuldenberg tot zorgen leidt bij beleidsmakers binnen de Europese Unie, en ook de schuldposities van vele bedrijven zijn door het goedkope geld eerder toegenomen dan afgenomen, aldus verschillende financiële instellingen. De verharding in de internationale handel, veroorzaakt door president Trump, en de verwachte effecten van de Brexit, doen er nog een schepje bovenop en hebben een aanzienlijk effect op het economisch sentiment.

Nieuws dat in schril contrast staat met de haleluja verhalen van ruim een jaar geleden, waarin de economische ‘voorspellers’ uitgingen van indrukwekkende groeicijfers die wel enkele jaren zouden aanhouden.

De investeringstak van Nationale Nederlanden deed onlangs ook enkele duidelijke uitspraken over de recente economische ontwikkelingen. Zo verwachten zij dat volgend jaar nog wel sprake is van economische groei, maar dat deze groei niet voldoende zal zijn om een verder inflatie aan te wakkeren. Ook verwachten zij dat de winstgevendheid van vele bedrijven een stuk lager wordt. “De ‘dubbele groeicijfers’ zullen plaatsmaken voor enkelvoudige groeicijfers”, zo is hun opvatting. Het uiteindelijke resultaat van dit alles is dat de lonen nauwelijks zullen stijgen, aldus de voorspellers van Nationale Nederlanden.

Aan de andere kant is er nog steeds sprake van een krapte op de arbeidsmarkt voor beroepen waarbij ‘handjes’ nodig zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat deze ‘beroepsgroep’ de positieve uitzondering vormt.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief