Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Een beetje meer aandacht voor medewerkersgeluk

Woensdag 16 mei 2018

Weet u wat één van de grootste ergernissen is van medewerkers. Dat ze niet weten wat er speelt in het bedrijf. De oorzaak hiervan is eigenlijk heel logisch. Leidinggevenden denken namelijk al snel dat elke mening bij een besluitvormingsproces leidt tot vertraging.

Om van het zogenaamde gedoe af te zijn, wordt liever achteraf verteld wat er gaat gebeuren. Het effect is dan vaak averechts, want in plaats van gehoord te worden en betrokken te zijn, leidt slechte communicatie juist tot tegenstand en het gevoel niet gewaardeerd te zijn. Inmiddels vertellen onderzoeken ook dat medewerkerstevredenheid en medewerkersgeluk leidt tot minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Dus, wilt u meer rendement? Ben dan vooral een beetje aardiger tegen uw medewerkers en betrek ze bij beslissingen.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief