Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Een beetje meer aandacht voor medewerkersgeluk

Woensdag 16 mei 2018

Weet u wat één van de grootste ergernissen is van medewerkers. Dat ze niet weten wat er speelt in het bedrijf. De oorzaak hiervan is eigenlijk heel logisch. Leidinggevenden denken namelijk al snel dat elke mening bij een besluitvormingsproces leidt tot vertraging.

Om van het zogenaamde gedoe af te zijn, wordt liever achteraf verteld wat er gaat gebeuren. Het effect is dan vaak averechts, want in plaats van gehoord te worden en betrokken te zijn, leidt slechte communicatie juist tot tegenstand en het gevoel niet gewaardeerd te zijn. Inmiddels vertellen onderzoeken ook dat medewerkerstevredenheid en medewerkersgeluk leidt tot minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Dus, wilt u meer rendement? Ben dan vooral een beetje aardiger tegen uw medewerkers en betrek ze bij beslissingen.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief