Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Een betaalbare kerstborrel

Donderdag 13 december 2018

Zo rond de kerstdagen wordt het gezellig op kantoor. De jaarlijkse kerstborrel of etentje staat voor de deur. Even de boel de boel laten en gezamenlijk even toasten op de feestdagen die komen gaan. Hoe kunt u dit, fiscaal gezien, regelen zodat het aantrekkelijk uitpakt?

Werkkostenregeling
De borrel of het etentje kost de werknemer geld. Hij moet hier namelijk belasting over betalen aangezien dit verkapte loon is. Als werkgever zijnde wilt u dat natuurlijk niet. Gelukkig is er de werkkostenregeling. De borrel of etentje blijven bij de werknemer onbelast. Jaarlijks mag u 1.2% van de loonsom aan dit soort vergoedingen en verstrekkingen onbelast uitgeven. Maar pas op: Als werkgever zijnde betaalt u 80% eindheffing als je over de grens van 1.2% van de loonsom gaat.

Aftrekbaar?
Mogen de kosten voor deze kerstgezelligheid van de winst afgetrokken worden? Omdat het onder de categorie “voedsel en drank” valt is het beperkt aftrekbaar. Betaalt u alleen inkomstenbelasting als ondernemer dan geldt er een aftrek van 80%. Betaalt u vennootschapsbelasting dan mag u 73,5% aftrekken. U kunt er ook voor kiezen een vast bedrag aan gemengde kosten niet af te trekken. Wat voor u voordeliger is, kunnen wij voor u uitrekenen. Brengt u de borrel of het etentje onder in de werkkostenregeling of rekent u het toch gewoon tot het loon van de werknemer, dan geldt er weer geen aftrekbeperking. Het is dan immers loon en loonkosten zijn gewoon 100% aftrekbaar.

Tip van OOvB
Om de eindheffing te voorkomen kunt u de borrel of etentje op de werkplek houden. Fiscaal gezien is de ‘werkplek’ een ruim begrip. Als u de vergaderzaal of kantine in kerstsfeer brengt kan het net zo gezellig zijn als buiten de deur. Op deze manier is de borrel onbelast. Voor een etentje moet u € 3,30 tot het loon rekenen. Ook dit bedrag is onder te brengen in de werkkostenregeling.

Geeft u in december een kerstdiner of -borrel voor uw personeel? Welke mogelijkheden zijn fiscaal gezien gunstig? Wij denken graag met u mee.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief