Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Einde aan de innovatiebox?

Woensdag 15 juni 2016

Nederland staat internationaal bekend om haar kenniseconomie. Er zijn diverse fiscale regelingen om innovatief onderzoek (Research & Development, R&D) extra te stimuleren. Ondernemers die hun winst belast zien worden met vennootschapsbelasting (BV’s / NV’s), kunnen onder omstandigheden gebruik maken van de zogenaamde innovatiebox.

Toepassing van de innovatiebox betekent dat winsten, die in aanmerking komen voor deze box, feitelijk belast worden tegen een tarief van 5% in plaats van tegen het normale tarief van 20% (of ingeval van winsten boven € 200.000: 25%).

Om de innovatiebox te kunnen toepassen dient onder andere een octrooi te zijn verleend of een WBSO-beschikking te zijn ontvangen. Ook dient een zogenaamd immaterieel vast actief (bijvoorbeeld een uitvinding) te zijn voortgebracht. Dit is als het ware “het toegangskaartje” tot dit gunstige fiscale regime.

Vervolgens dient beoordeeld te worden in hoeverre voordelen zijn toe te rekenen aan de innovatiebox. Hiervoor zijn diverse complexe berekeningsmethoden. Vaak worden er vooraf (vaststellings)overeenkomsten met de Belastingdienst gesloten over de omvang en toepassing van de innovatiebox.

Bedrijven waar de R&D-activiteiten een beperkte omvang kennen, kunnen gebruik maken van een forfaitaire regeling. In dat geval mag 25% van de winst in de innovatiebox worden belast met een maximum van € 25.000. Dit voorkomt een heleboel administratieve handelingen. De betreffende regeling kan gedurende 3 jaar worden toegepast.

In vergelijking met andere landen kan de Nederlandse innovatiebox ook onder omstandigheden worden toegepast binnen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Op dit moment zijn er internationale ontwikkelingen gaande die de toepassing van de innovatiebox voor Nederlandse bedrijven zullen beperken. Aanvankelijk was het de bedoelding om voor eind juni 2016 wijzigingen in de innovatiebox door te voeren. Inmiddels is door het Ministerie van Financiën gecommuniceerd dat de innovatiebox naar verwachting niet voor 1 januari 2017 zal worden gewijzigd. Dit maakt dat u, mits u voldoet aan “het toegangskaartje”, in ieder geval dit jaar nog gebruik kunt maken van deze gunstige, fiscaal laag belaste regeling.

Als u nog vragen heeft over de innovatiebox, kunt u zich wenden tot één van de adviseurs van OOvB adviseurs en accountants.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief