Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Einde aan de innovatiebox?

Woensdag 15 juni 2016

Nederland staat internationaal bekend om haar kenniseconomie. Er zijn diverse fiscale regelingen om innovatief onderzoek (Research & Development, R&D) extra te stimuleren. Ondernemers die hun winst belast zien worden met vennootschapsbelasting (BV’s / NV’s), kunnen onder omstandigheden gebruik maken van de zogenaamde innovatiebox.

Toepassing van de innovatiebox betekent dat winsten, die in aanmerking komen voor deze box, feitelijk belast worden tegen een tarief van 5% in plaats van tegen het normale tarief van 20% (of ingeval van winsten boven € 200.000: 25%).

Om de innovatiebox te kunnen toepassen dient onder andere een octrooi te zijn verleend of een WBSO-beschikking te zijn ontvangen. Ook dient een zogenaamd immaterieel vast actief (bijvoorbeeld een uitvinding) te zijn voortgebracht. Dit is als het ware “het toegangskaartje” tot dit gunstige fiscale regime.

Vervolgens dient beoordeeld te worden in hoeverre voordelen zijn toe te rekenen aan de innovatiebox. Hiervoor zijn diverse complexe berekeningsmethoden. Vaak worden er vooraf (vaststellings)overeenkomsten met de Belastingdienst gesloten over de omvang en toepassing van de innovatiebox.

Bedrijven waar de R&D-activiteiten een beperkte omvang kennen, kunnen gebruik maken van een forfaitaire regeling. In dat geval mag 25% van de winst in de innovatiebox worden belast met een maximum van € 25.000. Dit voorkomt een heleboel administratieve handelingen. De betreffende regeling kan gedurende 3 jaar worden toegepast.

In vergelijking met andere landen kan de Nederlandse innovatiebox ook onder omstandigheden worden toegepast binnen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Op dit moment zijn er internationale ontwikkelingen gaande die de toepassing van de innovatiebox voor Nederlandse bedrijven zullen beperken. Aanvankelijk was het de bedoelding om voor eind juni 2016 wijzigingen in de innovatiebox door te voeren. Inmiddels is door het Ministerie van Financiën gecommuniceerd dat de innovatiebox naar verwachting niet voor 1 januari 2017 zal worden gewijzigd. Dit maakt dat u, mits u voldoet aan “het toegangskaartje”, in ieder geval dit jaar nog gebruik kunt maken van deze gunstige, fiscaal laag belaste regeling.

Als u nog vragen heeft over de innovatiebox, kunt u zich wenden tot één van de adviseurs van OOvB adviseurs en accountants.

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief