Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Einde pensioen in eigen beheer, wat nu?

Woensdag 19 oktober 2016

Onderdeel van de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor 2017 is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (dga).

Wat betekent dit voor u als dga? Met ingang van 1 januari 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Voor wat betreft uw reeds opgebouwde pensioenvoorziening heeft u 3 mogelijkheden:

  • U koopt de volledige voorziening af met een belastingkorting Er wordt direct inkomstenbelasting geheven over de fiscale waarde van de voorziening, waarbij in 2017 een korting van 34,5%, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5% wordt verleend. U ontvangt het netto bedrag in privé en ontvangt in de toekomst geen pensioenuitkering vanuit uw B.V. Na 2019 kan de voorziening niet meer fiscaal vriendelijk worden afgekocht.
  •  U zet uw huidige voorziening om in een oudedagsverplichting De fiscale waarde van de voorziening wordt omgezet in een oudedagsverplichting, welke u in eigen beheer kunt houden of kunt afstorten bij een bank of verzekeraar. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd keert de voorziening in 20 jaar uit. Over deze uitkeringen wordt inkomstenbelasting geheven. U kunt uw voorziening tot uiterlijk 31 december 2019 omzetten.
  • U houdt de voorziening in stand

Uw huidige voorziening wordt bevroren. Op de pensioengerechtigde leeftijd komt uw pensioen tot uitkering. Over de uitkeringen wordt inkomstenbelasting geheven.

Bij het maken van uw keuze is de huidige en toekomstige financiële en fiscale positie van u en uw partner van belang. Laat u daarom goed adviseren. Onze adviseurs denken graag met u mee.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief