Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Einde pensioen in eigen beheer, wat nu?

Woensdag 19 oktober 2016

Onderdeel van de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor 2017 is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (dga).

Wat betekent dit voor u als dga? Met ingang van 1 januari 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Voor wat betreft uw reeds opgebouwde pensioenvoorziening heeft u 3 mogelijkheden:

  • U koopt de volledige voorziening af met een belastingkorting Er wordt direct inkomstenbelasting geheven over de fiscale waarde van de voorziening, waarbij in 2017 een korting van 34,5%, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5% wordt verleend. U ontvangt het netto bedrag in privé en ontvangt in de toekomst geen pensioenuitkering vanuit uw B.V. Na 2019 kan de voorziening niet meer fiscaal vriendelijk worden afgekocht.
  •  U zet uw huidige voorziening om in een oudedagsverplichting De fiscale waarde van de voorziening wordt omgezet in een oudedagsverplichting, welke u in eigen beheer kunt houden of kunt afstorten bij een bank of verzekeraar. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd keert de voorziening in 20 jaar uit. Over deze uitkeringen wordt inkomstenbelasting geheven. U kunt uw voorziening tot uiterlijk 31 december 2019 omzetten.
  • U houdt de voorziening in stand

Uw huidige voorziening wordt bevroren. Op de pensioengerechtigde leeftijd komt uw pensioen tot uitkering. Over de uitkeringen wordt inkomstenbelasting geheven.

Bij het maken van uw keuze is de huidige en toekomstige financiële en fiscale positie van u en uw partner van belang. Laat u daarom goed adviseren. Onze adviseurs denken graag met u mee.

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief