Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Einde pensioen in eigen beheer, wat nu?

Woensdag 19 oktober 2016

Onderdeel van de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor 2017 is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (dga).

Wat betekent dit voor u als dga? Met ingang van 1 januari 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Voor wat betreft uw reeds opgebouwde pensioenvoorziening heeft u 3 mogelijkheden:

  • U koopt de volledige voorziening af met een belastingkorting Er wordt direct inkomstenbelasting geheven over de fiscale waarde van de voorziening, waarbij in 2017 een korting van 34,5%, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5% wordt verleend. U ontvangt het netto bedrag in privé en ontvangt in de toekomst geen pensioenuitkering vanuit uw B.V. Na 2019 kan de voorziening niet meer fiscaal vriendelijk worden afgekocht.
  •  U zet uw huidige voorziening om in een oudedagsverplichting De fiscale waarde van de voorziening wordt omgezet in een oudedagsverplichting, welke u in eigen beheer kunt houden of kunt afstorten bij een bank of verzekeraar. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd keert de voorziening in 20 jaar uit. Over deze uitkeringen wordt inkomstenbelasting geheven. U kunt uw voorziening tot uiterlijk 31 december 2019 omzetten.
  • U houdt de voorziening in stand

Uw huidige voorziening wordt bevroren. Op de pensioengerechtigde leeftijd komt uw pensioen tot uitkering. Over de uitkeringen wordt inkomstenbelasting geheven.

Bij het maken van uw keuze is de huidige en toekomstige financiële en fiscale positie van u en uw partner van belang. Laat u daarom goed adviseren. Onze adviseurs denken graag met u mee.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief