Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Elektronisch indienen Gecombineerde opgave verplicht

Donderdag 03 maart 2016

landbouwtelling/gecombineerde opgave, inkomenssteun, plattelandssubsidies en verantwoording bedrijfsvoering inzake mest) elektronisch aan de RVO te verstrekken. Papieren formulieren zijn niet meer beschikbaar.


Ontheffing
Er is ontheffing mogelijk voor de volgende gevallen:  • ondernemers die behoren tot een geloofsgemeenschap die het gebruik van de elektronische weg in zijn geheel afwijst;

  • ondernemers die niet beschikken over een computer met internetverbinding en niet eerder gegevens langs elektronische weg aan RVO.nl of Dienst Regelingen hebben aangeleverd.De ontheffing moet uiterlijk 25 maart 2016 aangevraagd worden.


Advies
Om problemen met het indienen van de gecombineerde opgave en/of subsidieaanvragen te voorkomen, is het raadzaam dat als u nog niet beschikt over eHerkenning deze alsnog op korte termijn aanschaffen. Ook zullen TAN-codes aangevraagd moeten worden bij de RVO, tenzij u deze nog heeft. Alternatief is dat er een papieren machtiging wordt opgevraagd bij de RVO, waarmee een adviseur gemachtigd kan worden. Houdt er daarbij rekening mee dat er een paar weken kan verstrijken tussen het tijdstip van aanvragen van het formulier en het tijdstip van het daadwerkelijk functioneren van de machtiging.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Elektronisch indienen Gecombineerde opgave verplicht

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief