Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Erfbelasting legt extra druk bij familiebedrijven.

Dinsdag 16 mei 2017

Familiebedrijven maken een belangrijk deel uit van onze economie. Hoewel het overgrote deel van deze familiebedrijven tot het MKB behoort, zijn er aansprekende uitschieters die in de top 500 van ons bedrijfsleven zitten. Tot zover allemaal goed nieuws. Toch blijkt het dat de erfbelasting in Nederland een negatief effect heeft op het ondernemerschap binnen een familie-onderneming. Ondanks het nominale tarief van 40%, blijken overnemende kinderen in de praktijk zo’n 3,5% aan erfbelasting te betalen. Dat lijkt dan weer mee te vallen, echter het laat zijn weerslag zien op ondernemersactiviteiten. Dat is tenminste de conclusie van een Europese studie naar de verschillen en gevolgen van erfbelasting. Juist nu er door vergrijzing een toename aan bedrijfsoverdracht te verwachten is, is het van groot belang om naar de fiscale consequenties bij een bedrijfsoverdracht te kijken.

 

Vraag uw OOvB adviseur om raad wanneer u nadenkt over een bedrijfsoverdracht.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief