Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Erfgenamen beter beschermd tegen schulden

Donderdag 23 juni 2016

Erfgenamen zijn door wijziging van het erfrecht binnenkort beter beschermd tegen een onverwachte schuld van de erflater.


In het bestaande erfrechtstelsel kan een erfgenaam een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Aanvaarding kan op twee manieren: zuiver of beneficiair. Zuivere aanvaarding houdt in dat een erfgenaam de nalatenschap zonder voorbehoud accepteert. Een erfgenaam kan zuiver aanvaarden door een verklaring bij de griffie af te leggen, maar ook door een gedraging of door het laten verlopen van een termijn. Na zuivere aanvaarding kan de erfgenaam vrij beschikken over alle nalatenschapsgoederen, maar staat hij met zijn privévermogen ook in voor de schulden van de nalatenschap.


Bij beneficiaire aanvaarding is een erfgenaam alleen met geërfd vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. De erfgenaam moet de nalatenschap afwikkelen onder toezicht van de kantonrechter en kan pas beschikken over de nalatenschap als alle schulden zijn voldaan.


In de praktijk is er al snel sprake van een zuivere aanvaarding, zonder dat de erfgenaam zich hiervan bewust is. Bijvoorbeeld door het meenemen van spullen of door het erkennen van een schuld van een erflater. In de nieuwe wet is er straks pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers.


In de nieuwe wet is ook een uitzonderingsclausule opgenomen voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Daaronder valt bijvoorbeeld de situatie dat pas na het overlijden van de erflater duidelijk wordt dat hij tijdens zijn leven een onrechtmatige daad heeft gepleegd en schadeplichtig is. De erfgenaam kan in dergelijke gevallen de kantonrechter binnen drie maanden na ontdekking verzoeken dat hij de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden. De kantonrechter verleent deze ontheffing, tenzij de erfgenaam zich zodanig heeft gedragen dat de schuldeiser erop mocht vertrouwen dat de erfgenaam deze schuld uit zijn overige vermogen voldoet.


Indien een landbouwbedrijf tot de erfenis behoort, zullen de schulden veelal terug te vinden zijn in de boekhouding of jaarrekening. Desondanks kunnen er bij de afwikkeling toch niet bekende schulden boven water komen. Anderzijds kunnen schulden uit een erfenis ook grote (financiële) gevolgen hebben voor het landbouwbedrijf van de erfgenaam. De nieuwe erfrechtregeling kan dan soelaas bieden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Erfgenamen beter beschermd tegen schulden

< Terug

Meest recente berichten

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)
Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht dat alle ondernemers in hun sector moeten meebetalen aan een onderzoeksprogramma.... Lees verder >

Moet u als oudere agrarische ondernemer uw onderneming “staken” van de fiscus?

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)

Voorkomen is beter dan genezen!
Afgelopen week kwam in het nieuws dat de belastingdienst zijn pijlen gaat richten op een groep oudere agrarische ondernemers. Het gaat dan vooral om ondernemers die al... Lees verder >

Wisselende resultaten detailhandel

Dinsdag 16 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename... Lees verder >

Op zoek naar vakantiewerkers? Denk aan uw kinderen!

Dinsdag 16 juli 2019 (Fiscaal)

U bent geholpen, uw kinderen hebben een leuke bijverdienste en krijgen een beeld van uw bedrijf. De kosten kunt u ten laste van de winst brengen.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief