Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


EU-steunpakket voor veehouderij

Dinsdag 26 juli 2016

De Europese Commissie heeft op 18 juli een nieuw pakket maatregelen ter waarde van € 500 miljoen uit de EU-fondsen voorgesteld om veehouders te ondersteunen die moeilijkheden ondervinden, met name op de zuivelmarkt.

Het pakket bestaat uit twee onderdelen. Allereerst komt er € 150 miljoen beschikbaar voor een EU-brede maatregel die er op gericht is om melkveehouders in het laatste kwartaal van dit jaar vrijwillig de productie te laten verlagen. Er wordt gesproken over een compensatie van 14 cent per kg niet-geproduceerde melk. Dit bedrag kan verlaagd worden, indien de regeling wordt overtekend.

Het tweede deel bestaat uit nationale enveloppes waarmee lidstaten flexibel kunnen inspelen op de nationale situatie. Hiervoor is € 350 miljoen beschikbaar, waarvan een bedrag van bijna € 23 miljoen is toegedeeld aan Nederland. Een lidstaat mag de toegekende enveloppe maximaal met 100% verhogen met nationale middelen, zonder dat dit als staatssteun wordt gezien. Het geld uit de nationale enveloppe mag ingezet worden voor het eerste onderdeel van het steunpakket (melkproductiebeperking), maar mag ook voor andere doelen gebruikt worden. Daarbij kan men denken aan: steun voor kleine landbouwbedrijven, extensieve productiemethoden, milieumaatregelen, versterking van de samenwerking in coöperaties en producentenorganisaties, toegevoegde waarde kwaliteitssystemen en training in gebruik van financiële instrumenten. Dit deel van het steunpakket kan zowel voor de melkveehouderij als andere veehouderijsectoren ingezet worden.

De verwachting is dat Nederland geen gebruik zal gaan maken van de mogelijkheid om de toegekende nationale enveloppe aan te vullen met nationale middelen.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: EU-steunpakket voor veehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief