Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Europese Commissie iets minder positief over economische groei in Nederland

Woensdag 20 februari 2019

Uit de winterraming van de Europese Commissie blijkt dat de economische voorspellers voor de Nederlandse economie een lagere groei voorzien dan een half jaar geleden. Waar eerder nog werd uitgegaan van een groei van 2,4 procent, is de groeiverwachting neerwaarts bijgesteld naar 1,7%. Daarmee is zij een stukje somberder dan de rekenmeesters van het CBS in december.

Oorzaak van deze aanpassing heeft vooral te maken met de handelsspanning tussen Amerika en China, de onzekerheid rondom de Brexit en ook de afzwakkende groei in China waarbij tegelijkertijd de schuldenberg enorm oploopt.

De afzwakking heeft overigens niet alleen betrekking op Nederland. Vooral Italië baart zorgen en ook industrieland Duitsland krijgt naar alle waarschijnlijkheid te maken met een economische slowdown.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief