Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Europese Investeringsbank stelt 400 miljoen euro beschikbaar aan MKB

Woensdag 20 juli 2016

De Europese Investeringsbank voegt de daad bij het woord in hun investerings-aanmoedigingsprogramma voor MKB en grootzakelijke ondernemers. Ze stellen namelijk 400 miljoen euro beschikbaar aan Rabobank en DLL (De Lage Landen) om in te zetten als bancair krediet of lease. Ondernemers die investeringsplannen hebben krijgen daarbij ook nog eens een rentekorting van 0,9%.

Rabobestuurder Jan van Nieuwenhuizen is erg positief over dit gebaar en geeft aan dat Rabobank graag meehelpt om gezonde ondernemingen de kans te bieden om te investeren in groei. Een terechte opmerking, echter in de praktijk zal het betekenen dat sommige ondernemers de deksel op de neus krijgen als ze in de ogen van Rabobank niet voldoen aan de norm van een financieel gezonde onderneming.

Tip!
Heeft u investeringsplannen? Maak een afspraak met uw OOvB relatiebeheerder of één van de OOvB vennoten zodat u goed beslagen ten ijs komt.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief