Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Extra betaling jonge landbouwers 2018

Dinsdag 06 maart 2018

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling. De extra betaling bedroeg in 2017 € 45,38 per te betalen betalingsrecht. Het bedrag over 2018 wordt later dit jaar bekend gemaakt en geldt voor maximaal 90 ha.

Wijziging vanaf 2018
Men kan per 2018 maximaal vijf jaar lang het extra bedrag krijgen. De vijf jaar wordt berekend vanaf het jaar dat de extra betaling voor het eerst is aangevraagd. Volgens de oude regels werden het aantal jaren dat men al eerder blokkerende zeggenschap had, afgetrokken van de maximale vijf jaar. Het kan derhalve voorkomen dat men in 2015 en 2016 extra betaling heeft verkregen, in 2017 niet meer in aanmerking kwam (al vijf of meer jaren blokkerende zeggenschap) en op grond van de nieuwe regels in 2018 en 2019 wel weer in aanmerking komt.

Voorwaarden
Voor de extra betaling gelden de volgende voorwaarden: • Men is jonger dan 41 jaar in het jaar dat het bedrijf voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt en waarin men voor het eerst blokkerende zeggenschap heeft.

 • De blokkerende zeggenschap en de datum van de zeggenschap moet uiterlijk 15 mei 2018 zijn ingegaan. Dit moet blijken uit de registratie van de KvK. Deze registratie moet overeenkomen met wat er in de schriftelijke overeenkomst of de statuten van het bedrijf staat.

 • Men heeft als bedrijfshoofd voor het eerst een landbouwbedrijf opgericht in de periode van 1 januari 2013 tot en met 15 mei 2018. Dit geldt voor de volgende situaties;

  • Men oefent als natuurlijk persoon voor de eerste keer een landbouwbedrijf uit in eigen naam.

  • Men is als natuurlijk persoon voor het eerst bestuurder van een rechtspersoon, beherende vennoot of maat in de maatschap en men heeft blokkerende zeggenschap.

  • Men is als natuurlijk persoon voor het eerst bestuurder van een vereniging of stichting en men heeft blokkerende zeggenschap. • Men is (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.

 • Het bedrijf waarvoor men aanvraagt, is het eerste landbouwbedrijf dat men als bedrijfshoofd heeft opgericht of waarin men zeggenschap heeft verkregen.

 • Het bedrijf waarvoor men aanvraagt, heeft niet eerder de extra betaling toegekend gekregen voor een andere jonge landbouwer.


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Extra betaling jonge landbouwers 2018

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief