Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Extra betaling jonge landbouwers

Donderdag 16 maart 2017

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de waarde van het betalingsrecht. De extra betaling wordt toegekend over maximaal 90 te betalen betalingsrechten. In 2016 bedroeg de extra betaling € 51,05 per te betalen betalingsrecht. Het bedrag voor 2017 is nog niet bekend, aangezien de hoogte afhankelijk is van het aantal aanvragen in 2017.

Voorwaarden
Voor dit jaar gelden de volgende voorwaarden:


 

    • Men is jonger dan 41 jaar in het jaar dat het bedrijf voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt én waarin men voor het eerst blokkerende zeggenschap heeft.

 

    • Men heeft als bedrijfshoofd voor het eerst een landbouwbedrijf opgericht in de periode van 1 januari 2012 tot en met 15 mei 2017.

 

    • De jonge landbouwer is (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.

 

    • Het bedrijf waarvoor men aanvraagt, is het eerste landbouwbedrijf dat men als bedrijfshoofd heeft opgericht.

 

    • Het bedrijf waarvoor men aanvraagt, heeft niet eerder de extra betaling toegekend gekregen voor een andere jonge landbouwer.

 Langdurige zeggenschap
Zeggenschap is een belangrijk criterium in de definitie van jonge landbouwer. De inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is bepalend voor het vaststellen van de zeggenschap. Bij tegenstrijdigheid tussen de inschrijving in het Handelsregister en eventuele aktes, is de informatie in het Handelsregister leidend.

Een jonge landbouwer heeft daadwerkelijke langdurige zeggenschap als deze ten minste blokkerende zeggenschap heeft in ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000. Dit betekent dat beslissingen boven dit bedrag niet genomen kunnen worden zonder instemming van de jonge landbouwer. Die moet een dergelijke beslissing dus kunnen tegenhouden. Indien alle deelnemers in het bedrijf onbeperkt of alleen/zelfstandig bevoegd zijn, is er geen sprake van een blokkerende zeggenschap van de jonge landbouwer.


Er is ook geen sprake van daadwerkelijke langdurige zeggenschap als de maatschap of vennootschap onder firma eenzijdig door de andere maten of vennoten kan worden opgezegd. In veel samenwerkingsovereenkomsten staat dat de jonge landbouwer de eerste jaren niet het recht op voortzetting heeft. De jonge landbouwer voldoet dan niet aan de voorwaarden.


Eenmanszaak
Bij een eenmanszaak is de geregistreerde startdatum van het landbouwbedrijf bepalend.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Extra betaling jonge landbouwers

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief