Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Extra mestmaatregelen in en rond drinkwaterwinningen

Donderdag 06 juli 2017

Ter bescherming van de drinkwatervoorziening acht de staatssecretaris van Economische Zaken het nodig in en rond ongeveer 40 drinkwaterwinningen in de zand- en lössregio’s extra maatregelen te nemen om de nitraatuitspoeling te verminderen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, welke geldt voor de periode 2018 t/m 2021. Het opstellen van dit actieprogramma is een verplichting op grond van de Nitraatrichtlijn en deze zal gebruikt worden bij onderhandelingen over voortzetting van derogatie.

De drinkwaterwinningen met te hoge nitraatconcentraties bevinden zich met name in Zuid-Nederland (provincies Noord-Brabant en Limburg). Ook in Gelderland, Drenthe en Overijssel komen ze voor, maar dit betreft een kleiner aantal.


Ook om grote regeldruk te voorkomen wil de staatssecretaris het landbouwbedrijfsleven eerst de mogelijkheid bieden om, in samenwerking met de drinkwaterbedrijven en overheden (provincies en Rijk), de nitraatuitspoeling in de betreffende gebieden te verminderen door middel van bovenwettelijk maatwerk. Indien op 1 januari 2019 onvoldoende voortgang is bereikt, zullen de verantwoordelijke overheden bezien welke maatregelen genomen moeten worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Extra mestmaatregelen in en rond drinkwaterwinningen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief