Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Extra mestmaatregelen in en rond drinkwaterwinningen

Donderdag 06 juli 2017

Ter bescherming van de drinkwatervoorziening acht de staatssecretaris van Economische Zaken het nodig in en rond ongeveer 40 drinkwaterwinningen in de zand- en lössregio’s extra maatregelen te nemen om de nitraatuitspoeling te verminderen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, welke geldt voor de periode 2018 t/m 2021. Het opstellen van dit actieprogramma is een verplichting op grond van de Nitraatrichtlijn en deze zal gebruikt worden bij onderhandelingen over voortzetting van derogatie.

De drinkwaterwinningen met te hoge nitraatconcentraties bevinden zich met name in Zuid-Nederland (provincies Noord-Brabant en Limburg). Ook in Gelderland, Drenthe en Overijssel komen ze voor, maar dit betreft een kleiner aantal.


Ook om grote regeldruk te voorkomen wil de staatssecretaris het landbouwbedrijfsleven eerst de mogelijkheid bieden om, in samenwerking met de drinkwaterbedrijven en overheden (provincies en Rijk), de nitraatuitspoeling in de betreffende gebieden te verminderen door middel van bovenwettelijk maatwerk. Indien op 1 januari 2019 onvoldoende voortgang is bereikt, zullen de verantwoordelijke overheden bezien welke maatregelen genomen moeten worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Extra mestmaatregelen in en rond drinkwaterwinningen

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief