Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Extra subsidie brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer

Dinsdag 20 juni 2017

De staatssecretaris van Economische Zaken wil jaarlijks € 30 miljoen extra beschikbaar stellen voor subsidie voor de weersverzekering en als vergoeding voor natuurbeheer door landbouwers. Voor beide regelingen geldt dat er meer potentiële deelnemers zijn dan nu kunnen worden ondersteund. De gelden voor de huidige regelingen komen uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).

Het benodigde geld wil de staatssecretaris echter halen uit de eerste pijler van het GLB. Gevolg daarvan is dat landbouwers met circa 4% gekort zullen moeten worden op hun bedrijfstoeslag.


De staatssecretaris ziet geen aanleiding om extra steun te geven aan jonge landbouwers. Het beschikbare budget zou volgens hem voldoende zijn. In overleg met het NAJK  zal wel de investeringslijst worden aangepast en het aantal investeringsopties worden uitgebreid.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Extra subsidie brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief