Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Extra uitgifte leveringsrechten suikerbieten

Woensdag 22 juni 2016

Cosun heeft besloten om het aantal ledenleveringsbewijzen (LLB’s) in 2017 met 20% uit te breiden in verband met een forse uitbreiding van de structurele afzet van bietsuiker. Alle leden wordt daarom de mogelijkheid geboden om het aantal LLB’s met 20% uit te breiden. Men kan tot 15 juli aangeven of men hier gebruik van wil maken.


Een LLB geeft het recht om 1 ton bieten (bij17% suiker) te leveren tegen de ledenprijs. De prijs per LLB bedraagt € 5,50 ofwel 3,2 cent per kg polsuiker. Het aankoopbedrag wordt verspreid over vijf jaar verrekend bij de jaarlijkse eindafrekening.


Bij de aankoop van LLB’s moet men er rekening mee houden dat er een leveringsplicht geldt van 85% en dat voor het teeltjaar 2017 een toewijzingspercentage van 112% geldt. Dit laatste houdt in dat er 1,12 ton bieten (bij 17% suiker) op 1 LLB geleverd mag worden.


Bietentelers zijn niet verplicht om de 20% extra LLB’s af te nemen. Een lager percentage dan 20% is niet mogelijk. Men kan wel aangeven dat men belangstelling heeft voor meer dan 20% extra LLB’s. Of dit gehonoreerd wordt, hangt af van telers die geen extra LLB’s erbij nemen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Extra uitgifte leveringsrechten suikerbieten

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief