Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Extra uitgifte leveringsrechten suikerbieten

Woensdag 22 juni 2016

Cosun heeft besloten om het aantal ledenleveringsbewijzen (LLB’s) in 2017 met 20% uit te breiden in verband met een forse uitbreiding van de structurele afzet van bietsuiker. Alle leden wordt daarom de mogelijkheid geboden om het aantal LLB’s met 20% uit te breiden. Men kan tot 15 juli aangeven of men hier gebruik van wil maken.


Een LLB geeft het recht om 1 ton bieten (bij17% suiker) te leveren tegen de ledenprijs. De prijs per LLB bedraagt € 5,50 ofwel 3,2 cent per kg polsuiker. Het aankoopbedrag wordt verspreid over vijf jaar verrekend bij de jaarlijkse eindafrekening.


Bij de aankoop van LLB’s moet men er rekening mee houden dat er een leveringsplicht geldt van 85% en dat voor het teeltjaar 2017 een toewijzingspercentage van 112% geldt. Dit laatste houdt in dat er 1,12 ton bieten (bij 17% suiker) op 1 LLB geleverd mag worden.


Bietentelers zijn niet verplicht om de 20% extra LLB’s af te nemen. Een lager percentage dan 20% is niet mogelijk. Men kan wel aangeven dat men belangstelling heeft voor meer dan 20% extra LLB’s. Of dit gehonoreerd wordt, hangt af van telers die geen extra LLB’s erbij nemen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Extra uitgifte leveringsrechten suikerbieten

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief