Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Extreem weer en GLB-voorwaarden

Dinsdag 12 juli 2016

Afgelopen maand is Zuidoost-Nederland getroffen door extreme weersomstandigheden, waardoor flinke schade aan gewassen is opgetreden. In een aantal gevallen zal daardoor het bouwplan aangepast moeten worden. Dit kan tot gevolg hebben dat men niet of niet meer volledig voldoet aan de voorwaarden van de basisbetalingsregeling (uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie).

Men zal eerst moeten onderzoeken of op een andere wijze aan de voorwaarden kan worden voldaan. Bijvoorbeeld door een ander toegestaan vanggewas voor ecologisch aandachtsgebied (EA) te zaaien op hetzelfde perceel. Of door een volgteelt EA te zaaien op een ander perceel. Dit kan als men na een mislukte hoofdteelt nog een tweede hoofdteelt wil zaaien, die niet vóór 30 september 2016 wordt geoogst. Deze wijzingen in het bouwplan moeten doorgegeven worden aan de RVO.

Indien wijzigingen in het bouwplan onvoldoende zijn om alsnog aan de GLB-voorwaarden te voldoen, kan men een beroep op overmacht doen. Dit is mogelijk middels het formulier ‘Melding overmacht Basisbetalingsregeling GLB’ bij Direct Regelen op de website www.mijnrvo.nl. Er moet aangegeven worden aan welke voorwaarden men niet kan voldoen, wat de reden hiervoor is en om welke percelen het gaat. Bij de melding moeten bewijsstukken meegestuurd worden, bijvoorbeeld foto’s en een schaderapport. De melding moet binnen 15 werkdagen ingediend worden vanaf de dag nadat dit voor de aanvrager mogelijk is.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Extreem weer en GLB-voorwaarden

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief