Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Extreem weer en GLB-voorwaarden

Dinsdag 12 juli 2016

Afgelopen maand is Zuidoost-Nederland getroffen door extreme weersomstandigheden, waardoor flinke schade aan gewassen is opgetreden. In een aantal gevallen zal daardoor het bouwplan aangepast moeten worden. Dit kan tot gevolg hebben dat men niet of niet meer volledig voldoet aan de voorwaarden van de basisbetalingsregeling (uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie).

Men zal eerst moeten onderzoeken of op een andere wijze aan de voorwaarden kan worden voldaan. Bijvoorbeeld door een ander toegestaan vanggewas voor ecologisch aandachtsgebied (EA) te zaaien op hetzelfde perceel. Of door een volgteelt EA te zaaien op een ander perceel. Dit kan als men na een mislukte hoofdteelt nog een tweede hoofdteelt wil zaaien, die niet vóór 30 september 2016 wordt geoogst. Deze wijzingen in het bouwplan moeten doorgegeven worden aan de RVO.

Indien wijzigingen in het bouwplan onvoldoende zijn om alsnog aan de GLB-voorwaarden te voldoen, kan men een beroep op overmacht doen. Dit is mogelijk middels het formulier ‘Melding overmacht Basisbetalingsregeling GLB’ bij Direct Regelen op de website www.mijnrvo.nl. Er moet aangegeven worden aan welke voorwaarden men niet kan voldoen, wat de reden hiervoor is en om welke percelen het gaat. Bij de melding moeten bewijsstukken meegestuurd worden, bijvoorbeeld foto’s en een schaderapport. De melding moet binnen 15 werkdagen ingediend worden vanaf de dag nadat dit voor de aanvrager mogelijk is.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Extreem weer en GLB-voorwaarden

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief