Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Faillissement voorkomen? Betrek vrouwen bij uw zakelijke beslissingen!

Woensdag 15 juli 2015

Het is niet de eerste keer dat de discussie over ‘Vrouwen aan de top’ opwelt. Cijferonderzoeker Graydon doet een extra duit in het zakje door te stellen dat bedrijven waar alleen mannen de beslissingen nemen eerder en vaker failliet gaan dan bedrijven waar ook vrouwen meebeslissen. Uit onderzoek bij failliete bedrijven blijkt het aandeel van mannen in directie- en managementposities aanmerkelijk hoger dan bij de gemiddelde actieve bedrijven. Respectievelijk 82% tegen 70%.

Psychologen hebben eerder al aangegeven dat het testosterongehalte bij mannen oorzaak is van het nemen van teveel risico’s. Het risicomijdende gedrag van vrouwen is dus goed voor de continuïteit van bedrijven.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief