Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Familiebedrijven kwetsbaar na overname.

Woensdag 20 april 2016

Hoewel ‘het familiebedrijf’ vaak wordt aangeduid als de ruggengraat van de economie, is het maar de vraag of dit waarde-oordeel berust is op de feitelijke waarheid. Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek waarin de Rotterdam School of Management betrokken was, blijkt namelijk dat het familiebedrijf erg kwetsbaar is na een overname door de tweede of derde generatie. Een alarmerend aantal van 70% valt namelijk om nadat de oprichter zijn of haar bedrijf overdraagt aan de tweede generatie. Van de overgebleven 30% verdwijnt ook nog eens een ruime 85% bij overdracht naar de derde generatie.

Als belangrijkste oorzaak wordt genoemd dat de opvolgende familieleden niet genoeg vertrouwen krijgen van de oprichters. Vaak worden zelfs beschermingsconstructies opgetuigd zodat de oprichter kan ingrijpen wanneer de zaken niet gaan zoals hij verwacht en wenselijk vindt. De onderzoekers signaleren daardoor een gebrek aan ondernemerschapsontwikkeling bij de ‘nieuwe’ eigenaren. Zo creëert de eerste generatie als het ware een ‘self fulfilling propfecy’.

Bij overdracht naar de derde generatie ontstaan er weer heel andere problemen. Vaak zijn het daar ook neven en nichten die gaan meebeslissen. En zijn zij het die vinden dat winsten niet altijd geherinvesteerd hoeven worden. Hierdoor ontstaan conflicten die snel een bedreiging kunnen vormen voor de familie-onderneming.

Hoe beter voorbereid, hoe groter de kans op een succesvolle overdracht. Dat is de conclusie die de onderzoekers in ieder geval stellen. Juist omdat emoties een grote rol spelen is het van belang om tijdig maatregelen te gaan nemen wanneer een overdracht een serieuze overweging is. Een voorbereidingsperiode van 10 jaar is helemaal niet zo gek, aldus de onderzoekers. Zo kunnen familieleden ruimschoots wennen aan hun nieuwe rol en is het tevens fiscaal aantrekkelijk om ruim van te voren in te spelen op de nieuwe gewenste situatie.

Bij OOvB horen we uw vragen graag aan wanneer het gaat om overdracht of overname. Bel of maak gemakkelijk een afspraak met uw relatiebeheerder.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief