Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Familiebedrijven kwetsbaar na overname.

Woensdag 20 april 2016

Hoewel ‘het familiebedrijf’ vaak wordt aangeduid als de ruggengraat van de economie, is het maar de vraag of dit waarde-oordeel berust is op de feitelijke waarheid. Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek waarin de Rotterdam School of Management betrokken was, blijkt namelijk dat het familiebedrijf erg kwetsbaar is na een overname door de tweede of derde generatie. Een alarmerend aantal van 70% valt namelijk om nadat de oprichter zijn of haar bedrijf overdraagt aan de tweede generatie. Van de overgebleven 30% verdwijnt ook nog eens een ruime 85% bij overdracht naar de derde generatie.

Als belangrijkste oorzaak wordt genoemd dat de opvolgende familieleden niet genoeg vertrouwen krijgen van de oprichters. Vaak worden zelfs beschermingsconstructies opgetuigd zodat de oprichter kan ingrijpen wanneer de zaken niet gaan zoals hij verwacht en wenselijk vindt. De onderzoekers signaleren daardoor een gebrek aan ondernemerschapsontwikkeling bij de ‘nieuwe’ eigenaren. Zo creëert de eerste generatie als het ware een ‘self fulfilling propfecy’.

Bij overdracht naar de derde generatie ontstaan er weer heel andere problemen. Vaak zijn het daar ook neven en nichten die gaan meebeslissen. En zijn zij het die vinden dat winsten niet altijd geherinvesteerd hoeven worden. Hierdoor ontstaan conflicten die snel een bedreiging kunnen vormen voor de familie-onderneming.

Hoe beter voorbereid, hoe groter de kans op een succesvolle overdracht. Dat is de conclusie die de onderzoekers in ieder geval stellen. Juist omdat emoties een grote rol spelen is het van belang om tijdig maatregelen te gaan nemen wanneer een overdracht een serieuze overweging is. Een voorbereidingsperiode van 10 jaar is helemaal niet zo gek, aldus de onderzoekers. Zo kunnen familieleden ruimschoots wennen aan hun nieuwe rol en is het tevens fiscaal aantrekkelijk om ruim van te voren in te spelen op de nieuwe gewenste situatie.

Bij OOvB horen we uw vragen graag aan wanneer het gaat om overdracht of overname. Bel of maak gemakkelijk een afspraak met uw relatiebeheerder.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief