Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Familiebedrijven zoeken opvolging vaker buiten de familie.

Woensdag 14 juni 2017

Volgens de vereniging van Participatiefondsen gebeurt het steeds vaker dat familiebedrijven hun opvolging zoeken buiten de familie. Deze houding is het gevolg van een nieuw soort zakelijkheid. Daar waar in het verleden nog vaak motieven golden als familietrots en prestige, is er nu het besef dat men beter voor een deel eigenaar kan zijn van een groeiend bedrijf met goed management dan volledig eigenaar van een kwakkelend bedrijf. Bovendien leert de ervaring dat verkoop binnen de familie leidt tot het moeilijk kunnen loslaten van verantwoordelijkheid van de oud directeur-eigenaar.

Echter, het traject van verkoop buiten de familie is een stuk anders dan verkoop binnen de familie. Daar waar bij verkoop binnen de familie emoties een struikelblok vormen, is dat bij verkoop buiten de familie de kwesties van waardebepaling en financiering.

Het is dan ook raadzaam om altijd te kiezen voor een externe adviseur die met kennis van zaken én in objectiviteit kan onderhandelen.

 

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief