Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Feitelijke beschikkingsmacht percelen

Woensdag 07 maart 2018

Landbouwgronden welke men in gebruik heeft, tellen in principe mee voor de mestwetgeving. Het maakt daarbij niet uit welke gebruikstitel (eigendom, pacht, grondgebruiksverklaring etc.) men heeft. Het is echter wel van belang dat men het volledige gebruik (feitelijke beschikkingsmacht) van de gronden heeft. Dit zal met name spelen bij gronden die men in gebruik heeft van derden. Wanneer de verpachter de gebruiksmogelijkheden beperkt, kan er (bij controle) geoordeeld worden dat men niet de feitelijke beschikkingsmacht heeft en de grond daardoor niet meetelt. Dit kan leiden tot een mestboete vanwege het overschrijden van de gebruiksnormen en een boete voor het onjuist invullen van de Gecombineerde opgave. Hieronder volgen een paar voorbeelden uit recente rechtszaken.


Een voorbeeld is het gebruik van dijkpercelen, welke worden gepacht van het waterschap. Volgens de pachtovereenkomst mogen de percelen alleen gebruikt worden voor het beweiden door schapen. Alle werkzaamheden (bemesten, maaien en onkruidbestrijding) worden echter gedaan door de verpachter. Verder moet de pachter aanwijzingen van de verpachter inzake de beweidingsintensiteit terstond opvolgen. De pachter mag de percelen volgens de rechter niet meetellen voor de mestwetgeving.

Een ander voorbeeld is een landbouwer, die een aantal percelen grond pachtte op een voormalige vuilstortplaats. Volgens de pachtovereenkomst was de landbouwer verplicht de percelen ten minste drie keer per jaar te maaien (voor 15 juni, voor 1 augustus en voor 31 oktober) en het gras af te voeren, mocht hij zonder schriftelijke toestemming van de verpachter de percelen niet beweiden en moest hij zorgen dat de locaties er het gehele jaar verzorgd uitzagen. De landbouwer stelde weliswaar dat hij vrij was de percelen te beweiden en te bemesten, maar vaststond dat hij daarvoor eerst moest overleggen met de verpachter. Het voorgaande bracht met zich mee dat de landbouwer niet de feitelijke beschikkingsmacht over de percelen had. Deze grond telde daarom niet mee voor de mestwetgeving. De rechter liet nog in het midden of er wel sprake was van landbouwgrond.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Feitelijke beschikkingsmacht percelen

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief