Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Feitelijke beschikkingsmacht percelen

Woensdag 07 maart 2018

Landbouwgronden welke men in gebruik heeft, tellen in principe mee voor de mestwetgeving. Het maakt daarbij niet uit welke gebruikstitel (eigendom, pacht, grondgebruiksverklaring etc.) men heeft. Het is echter wel van belang dat men het volledige gebruik (feitelijke beschikkingsmacht) van de gronden heeft. Dit zal met name spelen bij gronden die men in gebruik heeft van derden. Wanneer de verpachter de gebruiksmogelijkheden beperkt, kan er (bij controle) geoordeeld worden dat men niet de feitelijke beschikkingsmacht heeft en de grond daardoor niet meetelt. Dit kan leiden tot een mestboete vanwege het overschrijden van de gebruiksnormen en een boete voor het onjuist invullen van de Gecombineerde opgave. Hieronder volgen een paar voorbeelden uit recente rechtszaken.


Een voorbeeld is het gebruik van dijkpercelen, welke worden gepacht van het waterschap. Volgens de pachtovereenkomst mogen de percelen alleen gebruikt worden voor het beweiden door schapen. Alle werkzaamheden (bemesten, maaien en onkruidbestrijding) worden echter gedaan door de verpachter. Verder moet de pachter aanwijzingen van de verpachter inzake de beweidingsintensiteit terstond opvolgen. De pachter mag de percelen volgens de rechter niet meetellen voor de mestwetgeving.

Een ander voorbeeld is een landbouwer, die een aantal percelen grond pachtte op een voormalige vuilstortplaats. Volgens de pachtovereenkomst was de landbouwer verplicht de percelen ten minste drie keer per jaar te maaien (voor 15 juni, voor 1 augustus en voor 31 oktober) en het gras af te voeren, mocht hij zonder schriftelijke toestemming van de verpachter de percelen niet beweiden en moest hij zorgen dat de locaties er het gehele jaar verzorgd uitzagen. De landbouwer stelde weliswaar dat hij vrij was de percelen te beweiden en te bemesten, maar vaststond dat hij daarvoor eerst moest overleggen met de verpachter. Het voorgaande bracht met zich mee dat de landbouwer niet de feitelijke beschikkingsmacht over de percelen had. Deze grond telde daarom niet mee voor de mestwetgeving. De rechter liet nog in het midden of er wel sprake was van landbouwgrond.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Feitelijke beschikkingsmacht percelen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief