Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Financierbaarheid als indicatie voor bedrijfswaarde?

Dinsdag 17 januari 2017

Wanneer sprake is van bedrijfsverkoop of aankoop, worden vele formules en regels van stal gehaald om een optimale bedrijfswaarde uit te rekenen. Zoveel keer de jaarwinst, een percentage van de jaaromzet, de intrinsieke waarde met daarbij opgeteld enkele keren de jaarwinst, zoveel keer EBIT of EBITDA. Echter ondanks alle rekenmodellen is er één voorwaarde die ook voor een groot deel bepaalt wat de bedrijfswaarde is. Dat is namelijk de financierbaarheid. Een financierder zal namelijk niet alleen naar de waardes kijken maar vooral ook naar de cashflow en het vermogen om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. Vooral voor verkopers leidt dit nog wel eens tot een teleurstelling. Overweegt u uw bedrijf te verkopen? Praat er dan eens over met ondernemers uit uw netwerk die ooit een bedrijf verkochten en met uw OOvB adviseur. Zodat u op tijd een goede indicatie heeft van de waarde van uw bedrijf.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief