Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fiscaal voordelig investeren met MIA, Vamil en EIA

Woensdag 30 januari 2019

Bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan er fiscaal voordeel behaald worden door gebruik te maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Vamil-regeling. Bij bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen kan de Energie-investeringsaftrek (EIA) toegepast worden. De bedrijfsmiddelen moeten dan wel op de Milieulijst respectievelijk de Energielijst staan.

MIA en Vamil
Bij de MIA mag in 2019 afhankelijk van het bedrijfsmiddel 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken. Investeringen die voor de Vamil-regeling in aanmerking komen, kunnen voor 75% willekeurig worden afgeschreven. De investering dient minimaal € 2.500 te bedragen.

De belangrijkste mogelijkheden zijn: • kassen voor milieuvriendelijke productie of biologische teelt

 • groen label kassen

 • proefstallen

 • stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie

 • apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in bestaande varkens- of rundveestallen

 • duurzame stallen

 • automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers

 • stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen

 • ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel

 • spuitmachines voor plaatsspecifieke toediening, met driftbeperking of met restvloeistofreductie

 • apparatuur voor plaatsspecifieke bemesting

 • voorzieningen ter voorkoming erfafspoeling bij akkerbouw- en veehouderijbedrijven

 • mechanische onkruidbestrijding met GPS/GIS-systeem

 • emissiearme of milieuvriendelijke mobiele machines

 • kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen.EIA
Bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, mag in 2019 45% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken, mits het totaal bedrag aan energie-investeringen minimaal € 2.500 is.

De belangrijkste bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: • HR-luchtverwarmer

 • warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers

 • verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen

 • debietregeling ventilator

 • warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht

 • isolatie voor bestaande constructies

 • LED-verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen

 • droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen

 • warmtepomp

 • energiezuinige koel- en vriesinstallatie

 • energie-efficiënte melkkoeling

 • energie-, gevel- en buitenschermen

 • energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen

 • bandenspanningsregelsysteem

 • grondwarmtewisselaar

 • zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen meer dan 25 kWAanvragen
MIA, Vamil en EIA moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden aangevraagd bij de RVO. Het jaar van het aangaan van de investeringsverplichtingen is bepalend voor welke milieulijst of energielijst van toepassing is.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fiscaal voordelig investeren met MIA, Vamil en EIA

< Terug

Meest recente berichten

Digitale waarschuwing voor plannen in omgeving

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Plannen in de omgeving kunnen een grote invloed hebben op het bedrijf. Het is daarom zaak hiervan tijdig op de hoogte te zijn om zo nodig bezwaar te kunnen maken.Op de website www.overheid.nl kan men zich in... Lees verder >

Nieuwe versie rekenmodel verlening Nb-vergunningen

Donderdag 19 september 2019 (Agrarisch)
Op 29 mei oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mocht worden om toestemmingen te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming... Lees verder >

Prinsjesdag 2019

Donderdag 19 september 2019 (OOvB Nieuws)

Het was weer indrukwekkend. De glazen koets, tot in de puntjes gepoetst. De koningin in stemmig paars. De koning, met baard. En de kamerleden, lichtjes zenuwachtig, waarbij nog steeds de hoedjes letterlij... Lees verder >

NZa: Zorgverzekeraars moeten duidleijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen

Dinsdag 17 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief