Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fiscaal voordelig investeren met MIA, Vamil en EIA

Woensdag 30 januari 2019

Bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan er fiscaal voordeel behaald worden door gebruik te maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Vamil-regeling. Bij bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen kan de Energie-investeringsaftrek (EIA) toegepast worden. De bedrijfsmiddelen moeten dan wel op de Milieulijst respectievelijk de Energielijst staan.

MIA en Vamil
Bij de MIA mag in 2019 afhankelijk van het bedrijfsmiddel 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken. Investeringen die voor de Vamil-regeling in aanmerking komen, kunnen voor 75% willekeurig worden afgeschreven. De investering dient minimaal € 2.500 te bedragen.

De belangrijkste mogelijkheden zijn: • kassen voor milieuvriendelijke productie of biologische teelt

 • groen label kassen

 • proefstallen

 • stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie

 • apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in bestaande varkens- of rundveestallen

 • duurzame stallen

 • automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers

 • stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen

 • ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel

 • spuitmachines voor plaatsspecifieke toediening, met driftbeperking of met restvloeistofreductie

 • apparatuur voor plaatsspecifieke bemesting

 • voorzieningen ter voorkoming erfafspoeling bij akkerbouw- en veehouderijbedrijven

 • mechanische onkruidbestrijding met GPS/GIS-systeem

 • emissiearme of milieuvriendelijke mobiele machines

 • kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen.EIA
Bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, mag in 2019 45% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken, mits het totaal bedrag aan energie-investeringen minimaal € 2.500 is.

De belangrijkste bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: • HR-luchtverwarmer

 • warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers

 • verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen

 • debietregeling ventilator

 • warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht

 • isolatie voor bestaande constructies

 • LED-verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen

 • droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen

 • warmtepomp

 • energiezuinige koel- en vriesinstallatie

 • energie-efficiënte melkkoeling

 • energie-, gevel- en buitenschermen

 • energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen

 • bandenspanningsregelsysteem

 • grondwarmtewisselaar

 • zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen meer dan 25 kWAanvragen
MIA, Vamil en EIA moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden aangevraagd bij de RVO. Het jaar van het aangaan van de investeringsverplichtingen is bepalend voor welke milieulijst of energielijst van toepassing is.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fiscaal voordelig investeren met MIA, Vamil en EIA

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief