Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fiscaal voordelig investeren met MIA, Vamil en EIA

Woensdag 30 januari 2019

Bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan er fiscaal voordeel behaald worden door gebruik te maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Vamil-regeling. Bij bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen kan de Energie-investeringsaftrek (EIA) toegepast worden. De bedrijfsmiddelen moeten dan wel op de Milieulijst respectievelijk de Energielijst staan.

MIA en Vamil
Bij de MIA mag in 2019 afhankelijk van het bedrijfsmiddel 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken. Investeringen die voor de Vamil-regeling in aanmerking komen, kunnen voor 75% willekeurig worden afgeschreven. De investering dient minimaal € 2.500 te bedragen.

De belangrijkste mogelijkheden zijn: • kassen voor milieuvriendelijke productie of biologische teelt

 • groen label kassen

 • proefstallen

 • stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie

 • apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in bestaande varkens- of rundveestallen

 • duurzame stallen

 • automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers

 • stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen

 • ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel

 • spuitmachines voor plaatsspecifieke toediening, met driftbeperking of met restvloeistofreductie

 • apparatuur voor plaatsspecifieke bemesting

 • voorzieningen ter voorkoming erfafspoeling bij akkerbouw- en veehouderijbedrijven

 • mechanische onkruidbestrijding met GPS/GIS-systeem

 • emissiearme of milieuvriendelijke mobiele machines

 • kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen.EIA
Bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, mag in 2019 45% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken, mits het totaal bedrag aan energie-investeringen minimaal € 2.500 is.

De belangrijkste bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: • HR-luchtverwarmer

 • warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers

 • verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen

 • debietregeling ventilator

 • warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht

 • isolatie voor bestaande constructies

 • LED-verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen

 • droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen

 • warmtepomp

 • energiezuinige koel- en vriesinstallatie

 • energie-efficiënte melkkoeling

 • energie-, gevel- en buitenschermen

 • energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen

 • bandenspanningsregelsysteem

 • grondwarmtewisselaar

 • zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen meer dan 25 kWAanvragen
MIA, Vamil en EIA moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden aangevraagd bij de RVO. Het jaar van het aangaan van de investeringsverplichtingen is bepalend voor welke milieulijst of energielijst van toepassing is.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fiscaal voordelig investeren met MIA, Vamil en EIA

< Terug

Meest recente berichten

Dwangsom vanwege niet uitvoeren adviezen bedrijfsgezondheidsplan

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met rundvee, varkens en pluimvee moeten in het kader van een verantwoord antibioticagebruik jaarlijks een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan laten opstellen. Vervolgens moet men oo... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een zaak vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over welk jaar een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies moet worden toegepast in het geval ... Lees verder >

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief