Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Fiscaal voordelig investeren met MIA, Vamil en EIA

Woensdag 30 januari 2019

Bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan er fiscaal voordeel behaald worden door gebruik te maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Vamil-regeling. Bij bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen kan de Energie-investeringsaftrek (EIA) toegepast worden. De bedrijfsmiddelen moeten dan wel op de Milieulijst respectievelijk de Energielijst staan.

MIA en Vamil
Bij de MIA mag in 2019 afhankelijk van het bedrijfsmiddel 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken. Investeringen die voor de Vamil-regeling in aanmerking komen, kunnen voor 75% willekeurig worden afgeschreven. De investering dient minimaal € 2.500 te bedragen.

De belangrijkste mogelijkheden zijn: • kassen voor milieuvriendelijke productie of biologische teelt

 • groen label kassen

 • proefstallen

 • stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie

 • apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in bestaande varkens- of rundveestallen

 • duurzame stallen

 • automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers

 • stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen

 • ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel

 • spuitmachines voor plaatsspecifieke toediening, met driftbeperking of met restvloeistofreductie

 • apparatuur voor plaatsspecifieke bemesting

 • voorzieningen ter voorkoming erfafspoeling bij akkerbouw- en veehouderijbedrijven

 • mechanische onkruidbestrijding met GPS/GIS-systeem

 • emissiearme of milieuvriendelijke mobiele machines

 • kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen.EIA
Bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, mag in 2019 45% van het investeringsbedrag van de fiscale winst worden afgetrokken, mits het totaal bedrag aan energie-investeringen minimaal € 2.500 is.

De belangrijkste bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: • HR-luchtverwarmer

 • warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers

 • verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen

 • debietregeling ventilator

 • warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht

 • isolatie voor bestaande constructies

 • LED-verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen

 • droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen

 • warmtepomp

 • energiezuinige koel- en vriesinstallatie

 • energie-efficiënte melkkoeling

 • energie-, gevel- en buitenschermen

 • energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen

 • bandenspanningsregelsysteem

 • grondwarmtewisselaar

 • zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen meer dan 25 kWAanvragen
MIA, Vamil en EIA moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden aangevraagd bij de RVO. Het jaar van het aangaan van de investeringsverplichtingen is bepalend voor welke milieulijst of energielijst van toepassing is.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Fiscaal voordelig investeren met MIA, Vamil en EIA

< Terug

Meest recente berichten

Werkingscoëfficiënt na mestscheiding

Donderdag 21 februari 2019 (Agrarisch)
Bij de aanwending van dierlijke mest moet bij de stikstofgebruiksnorm gerekend worden met een werkingscoëfficiënt. Deze is onder meer afhankelijk van de mestsoort. Hoe hoger de werkingscoëffic... Lees verder >

Equivalente maatregelen akkerbouw in 2019

Donderdag 21 februari 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met akkerbouwgewassen kunnen zich tot 1 juni 2019 bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van een equivalente maatregel. Voor dit jaar zijn vier equivalente maatregelen mogelijk.1. Hogere stikstofg... Lees verder >

Flexibiliteit en/of continuïteit

Woensdag 20 februari 2019 (Ondernemersnieuws)

Met steeds veranderende omgevingen en werkomstandigheden is voor ondernemers (werkgevers) het creëren van een flexibele schil in het personeelsbestand vaak wenselijk. Dat medewerkers diezelfde keuze ... Lees verder >

Is uw omzet niet meer dan € 20.000?

Woensdag 20 februari 2019 (Fiscaal)

Per 1 januari 2020 wordt de kleine ondernemersregeling (KOR) vervangen door omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB). Ongeacht de rechtsvorm kan van de OVOB gebruik worden gemaakt. De OVOB... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief